Kalverfraude fosfaatrechten I en R

Geef uw mening over onterechte verzwaring I&R regels

De Minister van LNV heeft een internetconsultatie geopend over wetwijzigingsvoorstel ‘Regeling Identificatie en Registratie’ (I&R) en ‘Regeling bestuurlijke boetes’. Hierop kan iedereen reageren tot 17 september 2018. NMV zal zeker gebruik maken van de consultatie, maar het is van groot belang dat u als melkveehouder ook uw mening geeft. Via onderstaande link kunt u de consultatie openen:

www.internetconsultatie.nl/regelingienr

Het voorjaar van 2018 stond in het teken van de zogenaamde ‘meerlingfraude’. Deze leidde tot honderden bedrijfsblokkades. De reacties die NMV van veehouders ontving schetste het beeld dat de massale fraude, waar de Minister over sprak, niet aan de orde was.

De vermeende fraude heeft ervoor gezorgd dat de Minister nu voor alle veehouders de regels fors wil verzwaren. Ook is voorgenomen om de boetes fors te verhogen. Al deze maatregelen, omdat een kleine minderheid zijn I&R niet op orde had. Op dit moment is het al mogelijk om bedrijven geheel of gedeeltelijk op slot te zetten en een GLB randvoorwaardenkorting van 3 tot 100 procent op te leggen. Straks komt daar, als het aan de Minister ligt, nog een boete van 500 of 1500 euro bovenop. Deze boetes worden bij herhaling hoger.

NMV is van mening dat de hele I&R ‘fraudezaak’ nog steeds onvoldoende onderbouwd is. Het is vreemd dat de Tweede Kamer pas eind september antwoord krijgt op al haar vragen terwijl er al wel stappen zijn voorbereid. De sector heeft zelf de problematiek rondom het tijdig melden van kalveren opgepakt in het KalfOK en Kalfvolgsysteem; die uitgaan van de melddatum of de wijzigingsdag. De evaluatie van deze sectormaatregel ontbreekt in de toelichting.

In het wetsvoorstel staat dat een nieuwgeboren kalf eerst gemerkt moet worden, voordat het kalf gemeld wordt in het I&R-systeem. Wanneer hieraan niet wordt voldaan levert dat een boete van 1500 euro op. Daarnaast wordt de termijn voor melden vervroegd van 3 werkdagen naar 3 dagen. Als men ná 3 dagen meldt levert dat eveneens een boete van 1500 euro zonder dat er rekening wordt gehouden met zon- en feestdagen.

Naast de randvoorwaardenkorting krijgt de houder een boete van 500 euro als een oormerk niet op tijd besteld is. Er wordt maar liefst 1500 euro in rekening gebracht als het oormerk niet tijdig is aangebracht. De afgelopen dagen was het I&R datanetwerk van 31 augustus tot en met 4 september niet functionerend. Toch is in dit wetsvoorstel nergens aandacht voor zwakke datakoppelingen, terwijl die ook voor veel problemen zorgden. In het wetsvoorstel komen alle gevolgen voor rekening van de veehouder. NMV vond net zoals de hoogste rechter van het college van beroep voor het bedrijfsleven dat een zwakke Rendac-koppeling geen reden was om een veehouder een korting op te kunnen leggen.

NMV is van mening dat het verplichte werk in het weekend en met feestdagen vanwege persoonlijke levenssfeer of religie beperkt moet blijven. Een weekendje weg behoort tot het verleden, de vervangende hulp gaat echt geen kalveren invoeren via het managementsysteem. Drie werkdagen zijn noodzakelijk om werkpieken en persoonlijke omstandigheden op te vangen.

NMV heeft Tweede Kamerleden verzocht om vragen te stellen over deze verzwaring, die volgens de EU- verordening niet noodzakelijk is. De Minister kan er ook voor kiezen om uitsluitend bedrijven die onder verhoogd toezicht staan speciale regels op te stellen.

Laat uw stem horen en reageer vooral op de internetconsultatie!

www.internetconsultatie.nl/regelingienr