voermaatregel alternatief

Fosfaatproductie succesvol verminderd

Het NMV-bestuur was vrijdag 18 augustus jl. op het ministerie om de laatste CBS cijfers door te nemen. Gebleken is dat de fosfaatreductie zijn vruchten afwerpt en de prognose vooralsnog gunstig is met een berekende fosfaatproductie van 171,7 miljoen kilogram fosfaat voor 2017. Dit is onder het landelijke plafond van 172,9 miljoen kilogram. Voor het tweede kwartaal is de reductiedoelstelling volbracht waardoor het kortingspercentage van in totaal 12 % gehandhaafd blijft.

De verwachting is dat de eerste gesprekken over de volgende derogatie op korte termijn kunnen worden ingepland bij de Europese Commissie als we deze tendens vasthouden. Van Dam heeft gezegd dat dit betekent dat er geen belemmeringen meer zijn om het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 te implementeren.

Enige onduidelijkheid over het uiteindelijke succes van de fosfaatreductieregeling zit nu nog in de groepen die buiten de regeling geplaatst zijn door gewonnen rechtszaken. Wanneer er binnen deze groep nog een toename aan fosfaatproductie plaatsvindt komt de fosfaatreductieregeling en de derogatie onder druk te staan.

NMV hoopt dat we deze lijn vast zullen houden. Het doet recht aan de enorme inspanning die onze sector het afgelopen jaar heeft geleverd, waarbij de impact op bedrijfsniveau regelmatig zeer ingrijpend gebleken is.