Druk vanuit NMV werpt zijn vruchten af

Staatssecretaris van Dam heeft het reductiepercentage voor de derde periode van 20% bijgesteld naar 12%. Dit betekent dat meer bedrijven op dit moment voldoen aan de  doelstelling dan van te voren verwacht. Zoals al eerder gemeld is de doelstelling voor de GVE reductie inmiddels behaald, voor NMV was het daarom niet bespreekbaar om de geplande korting van 20% door te zetten. In overleg met het ministerie is besloten om wel iets meer te korten dan in periode 2, maar dit enkel te doen om eventuele tegenvallers op te vangen.

De NMV heeft vanaf het begin benadrukt dat er betere communicatie richting de melkveehouders moest komen betreffende de taakstelling. Een té hoge taakstelling, waarbij de effectiviteit niet gecommuniceerd wordt, zet de solidariteit van de melkveehouderij onnodig onder druk.  NMV is te vreden met de pas op de plaats die we nu met elkaar zijn overeengekomen. We hopen dat op deze wijze bij veel melkveehouders de zorgen rondom de taakstelling voor het bedrijf enigszins wordt verlicht.

Jongveegetal
Ook het jongveegetal is inmiddels voor een deel van de bedrijven van tafel, de NMV heeft zich hier vanaf de bekendmaking van deze regeling hard voor gemaakt. De regeling was bedoeld om het ‘weglekken’ van jongvee naar niet-melkproducerende bedrijven te voorkomen, maar kende vele negatieve neveneffecten. De reparatie betreft het volgende: Wanneer de melkveehouder alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen en nog niet gekalfd) afvoert voor export, slacht of dood, dan geldt het jongveegetal niet op zijn bedrijf. Bovendien mag u vrouwelijk jongvee jonger dan 35 dagen afvoeren naar een Nederlands UBN, zonder aan het jongveegetal te hoeven voldoen. Het grootste ongewenste neveneffect is wat ons betreft hiermee ondervangen. Voor melkveebedrijven die vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen in Nederland af willen zetten blijft het jongveegetal overeind, dat geldt dus ook wanneer u uw vee, ouder dan 35 dagen, bij een opfoklocatie wilt onderbrengen.

Impact
Binnen de NMV realiseren we ons dat de impact op de bedrijven evengoed groot blijft. Maar nu de doelstelling in zicht is hopen we dat de rust terugkeert in de sector. Onze inzet is vanaf het eerste uur geweest dat we voor behoud van de derogatie wilden gaan. Voor de lopende derogatie in 2017 lijkt die voorlopig behaald. Het is daarbij wel van belang dat we de behaalde reductie vast houden. Het is niet uitgesloten dat er later in het jaar toch een hoger reductiepercentage komt, dit is afhankelijk van factoren als het groeiseizoen (fosfaatgehalte in het ruwvoer) en de hoeveelheid fosfaat in andere sectoren.

Onderstaand de link naar de gepubliceerde regeling in de Staatscourant:
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-31051.html