stikstof problematiek, persbericht, FDF, ZuivelNL

Derogatie: Standpunt van NMV

NMV heeft verschillende standpunten geformuleerd inzake de derogatie waar de onderhandelingen op dit moment voor lopen. In dit bericht zetten wij de belangrijkste punten voor u uiteen. De volledige lijst met standpunten vindt u onderaan dit artikel.

Meer stikstof uit organische mest (300kg). Gebleken is (rapport van Herman de Boer van de WUR) dat een hogere stikstofgift uit organische mest niet leidt tot meer uitspoeling van nitraat. Bovendien bevordert organische mest de opbouw van organische stof.

Kunstmest vervangen (door organische mest). De productie van kunstmest kost ontzettend veel energie. Bovendien blijkt uit het rapport van Herman de Boer dat er sneller nitraat uit kunstmest uitspoelt dan uit organische mest.

Fosfaat van fosfaatarme gronden op peil brengen De hogere stikstofgift uit dierlijke mest is tevens noodzakelijk om gronden die niet in de fosfaatklasse ‘hoog’ zitten weer op peil te kunnen brengen, en de disbalans tussen stikstof/fosfaat herstellen. Dit is belangrijk om gezonde landbouwgewassen te kunnen telen.

Loslaten 80% eis mogelijk NMV vindt dat de minimaal 80% grasland-eis losgelaten moet worden. Extensieve bedrijven zitten met een toenemend ruwvoeroverschot waardoor het interessant wordt voor hen om de derogatie los te laten en grasland om te zetten in bouwland. In het zuidelijk zandgrondgebied zijn veel boeren die geen gebruik maken van derogatie omdat zij er niet veel winst mee behalen. Wanneer ook zij gebruik kunnen maken van 300 kg/N uit dierlijke mest op grasland, zal er een toename van het graslandareaal zijn wat ten goede komt aan de doelstelling in het Kader Richtlijn Water (KRW).

Toevoegen fosfaatklasse Het toevoegen van een fosfaatklasse zorgt voor meer maatwerk die bovendien beter tegemoet komt aan bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Bekijk hier de uitgebreide omschrijving: Derogatie: Standpunt Nederlandse Melkveehouders Vakbond