Brood en Spelen

In de Romeinse tijd wist het Romeinse gezag haar onderdanen rustig te houden door het gratis uitdelen van brood en het organiseren van tweekampen in amfitheaters. Hier werden gevechten georganiseerd tussen dieren en mensen, waarbij het bloed rijkelijk stroomde. Zelfs op begrafenissen werden ter ere van de overledene de beruchte gladiator-gevechten gehouden, het hield de mensen gedeisd.

In onze samenleving neemt sport en cultuur ook een belangrijke plaats in, de overheid probeert door het geven van subsidies het aanbod te sturen en de prijzen laag te houden.

Dit gebeurt ook in de voedselproductie door GLB gelden, alleen slaat de Brexit van Engeland een gat in het Europese landbouwbudget. Daarbij wil de Franse president Macron, Europese gelden gaan herverdelen, terwijl Frankrijk altijd een warm pleitbezorger geweest is voor landbouwsubsidies.

Dat sport verbroederd is alom bekend. Misschien leidt het WK-voetbal in Rusland dit jaar wel tot betere contacten met onder andere het Oostblok van Poetin. Als Rusland onze agrarische producten weer zou toelaten, en wij als Europeanen hun aardgas afnemen zou de handel tussen Europa en Rusland weer kunnen opbloeien. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de Aardgasproductie in Groningen kan worden verminderd waardoor de gronddaling en de aardbevingen die daar plaatsvinden kunnen worden gereduceerd.

Mocht de verbroedering niet lukken, dan kunnen we ook nog bezuinigen op het gebruik van kunstmest door een ruimere plaatsingsnorm te creëren voor onze mest. Dat dit verantwoord is blijkt uit een recente bijeenkomst over een literatuurstudie in Wageningen die uitwees dat een gift van 400 kilogram stikstof uit dierlijke mest beter is voor de bodem dan wanneer dezelfde gift uit kunstmest wordt gegeven. Wanneer we ons daarbij beseffen dat voor de productie van 1 ton kunstmest, 300 kuub aardgas nodig is, dan kunnen we op een veel duurzamere manier dezelfde of zelfs een nog hogere opbrengst realiseren. Dat een reductie van de gaswinning in Groningen noodzakelijk is, is duidelijk, maar dat we het aardgas nu nog nodig hebben is ook een gegeven.

Jarenlang heeft heel Nederland geprofiteerd van het Groninger gasveld. Daarom hebben we besloten aandacht te vragen voor de schade die ontstaan is, Bovendien werden onze leden van het kastje naar de muur gestuurd met hun schademeldingen.

Samen met NAV hebben we als agrarische bonden een avond georganiseerd om tot een goede schaderegeling te komen. Voor veel noorderlingen is de maat vol. De boeren, evenals de burgers en andere buitenlui willen af van het geldverslindende bureaucratische monster wat is opgetuigd. Terwijl die bureaucratie zelf veel geld kost en zichzelf bedruipt is het niet in staat gebleken de schade afhandeling adequaat en toekomstgericht op te lossen.

De boeren in Groningen vragen niet om brood en spelen. Ze vragen alleen om een eerlijke en toekomstbestendige schadevergoeding, niet meer dan rechtvaardigheid.