Persbericht Brandbrief vervolg Agrotafel tav Wiebes

Brandbrief vervolg Agrarische Tafel aan Minister Wiebes EZK (persbericht)

PERSBERICHT

Brandbrief vervolg Agrarische Tafel aan Minister E.D. Wiebes van EZK

Geachte minister Wiebes,

Afgelopen december heeft de heer Munniksma als voorzitter van de Agrarische Tafel namens de leden van de tafel een aanbevelingsdocument overhandigd aan de drie overheidslagen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat op 28 februari 2019 de reactie van de Minister van EZK op de aanbevelingen met alle betrokken partijen besproken zou worden,  zodat de Minister van EZK tijd zou hebben om zijn reactie voor te bereiden en onderling af te stemmen met de gehele agrarische tafel (inclusief  provincie en gemeenten)

Met verbazing en ontzetting hebben wij kennisgenomen van de eenzijdige afzegging door het Ministerie van EZK (gesteund door de gemeenten en de provincie) op 27 februari. Deze verbazing en ontzetting zijn toegenomen toen wij vernamen dat dit overleg moment toch wordt benut door de overheden om onderling te overleggen maar zonder de afvaardiging vanuit de agrarische sector en het Groninger Gasberaad.

Het vertrouwen dat na een voorzichtig begin door de agrarische tafel weer opgebouwd was, is hierdoor ernstig beschadigd. Waarom nu niet mét maar wel óver de agrariërs praten? Ons bekruipt het gevoel dat de aanbevelingen van de Agro Tafel en daarmee ook de sector voor u van ondergeschikt belang zijn.

Wij hebben meerdere keren aangegeven dat een versnelling, de spreekwoordelijke ‘hand aan de ploeg’, nu echt noodzaak is. Wij staan in de startblokken om constructief mee te denken over invulling  van de aangenomen moties (566 Dik-Faber en 574 Stoffer en Nijboer) van afgelopen januari en de motie van Tweede Kamerlid Bisschop (Kamerstuk 33 529 en nr. 518 in 2018). Door het uitblijven van een reactie op de werkzaamheden die door de agrotafel zijn uitgevoerd voelen wij ons opnieuw in de steek gelaten en niet serieus genomen.

Om niet nog meer tijd te verliezen verwachten wij dat de tweede geplande sessie van 11 maart doorgang vindt. Wij kondigen nu reeds aan dat wij met zijn allen present zijn op 11 maart om 11.30 uur in het Provinciehuis te Groningen. Verder ontvangen wij graag op de kortst mogelijke termijn (u heeft immers zelf deelgenomen aan de sessies, de inhoud kan u niet vreemd zijn) alsnog een reactie op de aanbevelingen.

Namens LTO Noord,

Mevr. A. M. den Hertog

Namens NAV,

Ir. G. Dubben

Namens NMV,

Dhr. A.H. Kuipers

 

Namens GRAJK,

Dhr. O.J. Meeuwes

Namens Boerenbelang Mijnbouwschade,

Dhr. B.J. Westerdijk

Namens Het Groninger Gasberaad,

Mevr. S. Top