emissiearme vloer explosie bom alert

Bom alert

Naar aanleiding van de grote explosie van een dichte emissiearme vloer in Markelo waar meer dan 20 koeien omkwamen, mocht een medewerker van de omgevingsdienst Twente een onderzoek starten bij meer dan 20 vergelijkbare bedrijven. Hier werd duidelijk dat er niet alleen gevaarlijke mestgassen onder een emissiearme vloer ontstaan, ook lieten de metingen geen consistent ammoniakbeeld zien. Sterker nog, de vloeren konden niet zo schoon als een traditionele roostervloer worden gehouden, waardoor ammoniakemissies niet overduidelijk beter bleken.

Allerlei bedrijfsspecifieke omstandigheden die tijdens de onderzoeken in een proefstal een ander beeld geven, lijken een veel grotere invloed op mestgassen te hebben dan het type roosters. Een op handen zijnde landelijk onderzoek naar allerlei vloeren laat ook grote schommelingen in metingen zien. Daar blijkt dat traditionele vloeren ook ruim onder de 13 kg uit de RAV-lijst kunnen scoren en dat er zelfs een roostervloer met één van de laagste emissiemetingen uit de bus kwam.

NMV volgt deze onderzoeken op de voet. Wij verwachten dat de Kamervragen snel worden beantwoord nu duidelijk is dat er nog meer onderzoek naar onveilige groenlabel-vloeren nodig is.

Noord-Brabant
Melkveehouders in Noord-Brabant worden echter gedwongen om voor dergelijke gesloten en in potentie gevaarlijke vloeren te kiezen. Een gegronde reden voor NMV om het openbare onderzoeksrapport aan te bieden aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant, en hierover in te spreken tijdens de provinciale vergadering Natuur en Milieu over het PAS op 30 augustus jl in Den Bosch. Dure vloeren die gevaarlijk zijn voor mens en dier zijn ongewenst. En nog erger, het is niet zeker of er te zijner tijd iets positiefs terug te zien is in de metingen. Ook het milieudoel is twijfelachtig. Wij houden de vinger aan de pols in dit dossier. https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Provinciale-Staten/Statenstukken/PS/20190830