BIG BROTHER IS WATCHING YOU

“De aanbevelingen die voortkomen uit de stemming over het ANIT-rapport zijn bouwstenen voor de Europese Commissie bij het vernieuwen van de huidige Europese transportverordening uit 2005. In 2023 moet er een nieuwe versie van deze verordening liggen. Later dit jaar komt er nog een wetenschappelijk rapport van het Europese voedselagentschap EFSA dat handelt over diertransporten. Ook dat rapport wordt meegenomen bij de herziening van de transportverordening.”

In het blad “De kalverhouder” van de VVK (Vereniging Van Kalverhouders) staat bovenvermelde tekst. Op 20 januari 2022 heeft het Europese Parlement (EP) gestemd over aanbevelingen van onderzoekscommissie ANIT (enquêtecommissie inzake dierenvervoer) om het transport van vee te verbeteren.

Het advies van ANIT was dat kalveren minimaal 35 dagen oud moesten zijn om getransporteerd te worden, maar dit is teruggezet naar 28 dagen. Als de veehouder zelf de kalveren wil transporteren dan kan dat wel als ze jonger zijn dan 28 dagen, maar dan alleen tussen veehouders onderling. En mits de temperatuur tussen de 5 en 30 graden ligt met eisen aan luchtvochtigheid en NH3 in het transportmiddel. Deze gegevens moeten dan geregistreerd worden, vindt het EP.

Ook zal er camerabewaking aanwezig moeten zijn tijdens het laden en lossen.

Bij export naar niet EU-landen zal vanuit de exporterende lidstaat gecontroleerd moeten worden of deze voldoet aan de Europese normen.

Vanuit de NMV zal dit op de voet gevolgd worden om hier een werkzame en realistische transportverordening van te maken. Er moet dan ook gedacht worden aan het verdienmodel van de boer: deze zal zijn stallen aan moeten passen voor de langere verblijfsperiode van het kalf, maar ook de extra voeding zal moeten worden meegenomen.

Alleen al het feit dat men veronderstelt dat het “beter moet” geeft aan dat deze mensen geen besef hebben hoe goed het al geregeld is op onze bedrijven. Iedere veehouder heeft het beste met zijn vee voor en zal hiernaar handelen. Mocht er door wat voor reden ook iets niet goed gaan, dan hebben wij hier al een wettelijk controlesysteem (NVWA) voor dat kan optreden.