besluitvorming stikstof

Besluitvorming Den Haag

De protestmanifestatie in Stroe was fenomenaal en zal nog heel lang doorwerken. Het gaf ons allemaal een geweldige ‘boost’. En dat blijft het doen. Tot in lengte van jaren. Ongetwijfeld zijn er ‘Stroe-gangers’ die na het debat in de Tweede Kamer met een gevoel zitten van ‘het heeft allemaal geen zin gehad’.  Toch is dat laatste absoluut niet waar. 

Eerst even naar de besluitvorming in Den Haag. Het stikstofdoel van het Kabinet – in 2030 moet 74% van de oppervlakte stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden onder de Kritische Depositie Waarde-norm zitten – blijft staan. De KDW als norm ook.

Is er dan helemaal niets veranderd? De Tweede Kamer heeft met het debat en moties wat bijgestuurd over de weg naar die doelen toe: de KDW meer als ‘indicator’ zien, meer werken op basis van lokaal meet- en maatwerk, innovatie meer kans geven, minder nadruk op opkopen en meer mogelijkheden voor verplaatsen, extensiveren en innoveren en in het algemeen meer ruimte voor de provincies om het beleid in te vullen.
Dat betekent voor ons als NMV, maar ook voor de individuele boeren: zoek het contact met de Colleges van Gedeputeerde Staten, met Statenleden, met wethouders en met raadsleden! Zorg dat ook bij hen het positieve ‘Stroe-gevoel’ blijft branden. Zij zullen heel vaak wél oog hebben voor de consequenties van het Haagse beleid en zij zullen wél vaak aan de kant van het platteland en de boeren staan. Er is lokaal en provinciaal nog onvoorstelbaar veel te doen en ook te winnen.

De minister? Daar hebben we niets van te verwachten. Maar er wacht haar nog een pittige klus.

De huidige stikstofdoelen waarmee zij nu een kaalslag op het platteland en onder de boeren inzet, zijn nog niet in de wet opgenomen.

Dat moet nog gebeuren. Begin volgend jaar komt zij met een wetswijziging. De Tweede Kamer én de Eerste Kamer moeten daar dan nog mee akkoord gaan. En natuurlijk gaan we dan – met nog meer onderzoeken over de onhoudbaarheid van de KDW en over de economische- en sociale impact van de onhaalbare- en onuitvoerbare doelen – onze lobby en strijd voortzetten. Als wij begin volgend jaar mét de provincies en gemeenten samen in staat zijn aan te tonen hoe onverantwoord die doelen in de praktijk inmiddels zijn gebleken, staan we sterk. Zeker ook in de Eerste Kamer waar op dat moment de ‘plattelandsvriendelijke fracties’ misschien wel een meerderheid hebben en waar één of meer regeringspartijen fors heeft/hebben moeten inleveren.


Mocht begin volgend jaar Van der Wal met haar wetsvoorstel komen, dan zou ik zeggen: Stroe is in de winter ook mooi!  

 

Vandaag was de Haagse stemming om 16.25 uur ten einde. De teleurstelling is begrijpelijk. De zorgen en twijfels bij u thuis over de toekomst kunnen immens zijn. Toch zullen we samen verder gaan. Er is nog heel veel te doen en te bereiken voor ons als Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De foto van de jongetjes zegt genoeg. In Den Haag en vooral ook bij de provincie- en gemeentebestuurders weten we waar zij mee verder kunnen. De vele mensen op het platteland weten sinds Stroe dat het om meer gaat dan alleen de boeren. Dit ‘beleid’ zal invloed hebben op iedereen die het platteland een warm hart toe draagt!

 

Henk Bleker