stikstof

Aap komt uit mouw: bizar ‘berufsverbot’ voor veehouders 

Gisteren heeft de Minister van LNV een nieuwe Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden gepubliceerd. Die regeling is bedoeld om de stikstofuitstoot nabij natuurgebieden terug te dringen. Dit gaat – zo denkt men in Den Haag – er toe leiden dat in die natuurgebieden de dáár door de overheid gewenste flora zal ontstaan.

Als de overheid zo’n miljarden kostende maatregel als het opkopen van veehouderijbedrijven invoert, moet het volgens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) 100% zeker zijn dat het veronderstelde effect echt optreedt. Anders wordt het een miljarden euro’s kostende symboolpolitiek.

Twee opvallende punten uit de Regeling:

  • het doel is niet meer alleen de vermindering van de stikstofuitstoot bij de natuurgebieden maar ‘het definitief beëindigen van de veehouderij-activiteiten’. Er is nog geen nieuwe regering maar er komt al een hele lelijke aap uit de mouw. Het gaat niet eens meer om de planten, bloemen, grassen, bomen en struiken in een natuurgebied. Al worden die er geen zier beter van, opkopen en beëindigen van de veehouderij is sowieso goed volgens Den Haag. Het waarom, blijft al jaren onbeantwoord.
  • werkelijk ontluisterend is dat de Regeling eist dat de veehouder die zijn bedrijf verkoopt aan de Staat – in concreto de provincie – niet elders in Nederland een veehouderij mag vestigen of overnemen.

Het eerste punt hing al in de lucht. Dit is eigenlijk de ontmaskering, de werkelijke bedoelingen komen naar boven. Alle vermoedens komen uit, het laatste restje vertrouwen is definitief weggeslagen. Men dekt zich nu al in: als over 10 jaar en 30 miljard verder blijkt dat “het niet goed gaat met de natuur”, kan men altijd zeggen “maar we hebben wel een paar duizend boeren weggewerkt”.

Het tweede punt is werkelijk onthutsend. Een jong boerengezin met opvolgers in huis verkoopt – onder druk van de onteigening waar men mee dreigt – het bedrijf ten behoeve van door de overheid gewenste natuur. En wat moet men verklaren in de koopovereenkomst: dat men niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen. Lees het één keer, twee kéér…. en nog twijfel je of het er echt staat.

In onze rechtsstaat wordt – onder het mom van vrijwillige aankoop – geëist van boeren dat ze zich in de koopovereenkomst verplichten definitief hun vak, hun beroep te beëindigen. Een regelrecht BERUFSVERBOT, in Nederland anno 2021.

Stelt u zich het gesprek aan de keukentafel voor.  Moeder zegt tegen dochter die dolgraag boerin wil worden: “we móéten ons bedrijf wel verkopen….” …en na veel tranen vraagt dochter: “maar waar gaan we naar toe, waar gaan we verder, kunnen onze koeien mee…” dan volgt een hele lange stilte.

Voorzitter Henk Bleker van NMV: “Wij zullen ons als vakbond van melkveehouders hier tegen verzetten met alles wat in ons is. Het is een onmenselijke eis die de overheid hier mensen oplegt. Het is een stuitend en ongehoord plan van een overheid die totaal de weg kwijt is. Al moeten we er voor naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens….. Wie wind zaait zal storm oogsten. Wil de overheid ‘oorlog’, op dit punt kan de overheid ‘oorlog’ krijgen.”