Aanmelding automatische taxatie ganzenschade rustgebieden voor 15 maart

Melkveehouders in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Gelderland die gronden beheren binnen een aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in faunaschade op basis van een automatische taxatie.

Als u voor een automatische taxatie in aanmerking komt, dient u uw percelen te registreren en aan te melden bij BIJ12. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De deadline om percelen aan te melden is 15 maart 2021.

Voorheen hoefde u uw percelen niet zelf aan te melden. Sinds 2019 is dit echter wel nodig om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in ganzenschade.

Zo meldt u uw percelen aan:

  • Ga naar het online portaal MijnFaunazaken en log in.
  • Haal uw percelen op bij RVO via de knop “Mijn perceelgegevens”.
  • Controleer uw gegevens.
  • Klik op de knop “Autotax percelen” en beantwoord de vragen.
  • Controleer of het gewas van het betreffende perceel juist is.
  • Klik op de knop “Autotax gereed melden”. Een bevestiging van de autotax-melding vindt u bij “Mijn documenten.

Aanmelden uiterlijk 15 maart

Het is belangrijk dat u uw percelen volgens bovenstaande stappen aanmeldt bij BIJ12. Doe dit uiterlijk op 15 maart 2021. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen opdracht geven voor taxatie en kunnen wij geen tegemoetkoming in faunaschade verlenen laat BIJ12 weten.

Op site van BIJ12 staat nog meer informatie over de gang van zaken rondom faunaschade.nl.

https://www.bij12.nl/nieuws/aanmelden-percelen-voor-automatische-taxatie-mogelijk-tot-15-maart/