Uitreiking zure melk trofee aan PBL

ZURE melk trofee van NMV uitgereikt aan PBL

Dinsdag 15 januari zijn bestuurders van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, samen met een delegatie leden, afgereisd naar het PBL in Den Haag. Daar heeft NMV-voorzitter Harm Wiegersma de ZURE melk trofee uitgereikt aan de dames van het PBL. PBL-directeur Hans Mommaas was helaas zelf niet bij de gelegenheid aanwezig.

Wiegersma lichtte de uitreiking als volgt toe: ‘Van een rekenmeester zoals het PBL mag men verwachten dat zij helderheid over cijfers scheppen. Dus niet met aanbevelingen komen die suggestief en voor meerdere uitleg op te vatten zijn, vaak ten nadele van de landbouw’, aldus de NMV-voorzitter. Vervolgens haalt hij aan dat er onrealistische doelen geformuleerd worden in rapportages. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de richtlijn voor waterkwaliteit. Ons gevoel is sterk dat het PBL met dergelijke rapportages de burgers een bepaalde richting in probeert te sturen en teveel kleur bekend. Het instituut moet zich als objectief rekenmeester verre van politieke kleur houden volgens NMV. ‘Daarom verdient het PBL de eerste ZURE melk trofee’, vervolgt Wiegersma.

VERSE melk trofee

‘Maar wij zien wel ruimte voor verbetering. Ik kan u vertellen, dat we naast de ZURE melk trofee ook een VERSE melk trofee gaan introduceren. Die gaat naar een organisatie die de landbouw eerlijk en positief benadert. Hoe mooi zou het zijn wanneer we de volgende keer wederom bij het PBL langs kunnen komen, maar ditmaal om de VERSE melk trofee uit te reiken?’, aldus Wiegersma.

Jeannette Beck, hoofd sector Water, landbouw en voedsel van het PBL neemt de trofee graag in ontvangst. In haar goed voorbereidde reactie geeft zij aan dat volgens het PBL de cijfers wél kloppen, maar soms verkeerd geïnterpreteerd worden. Waar het de cijfers en veronderstellingen aangaat, wordt er gesproken met woorden zoals ‘als’ en ‘indien’. Dit geeft aan dat het geen concreet doel is die zij communiceren, maar ruimte open laat voor interpretatie. ‘Als we willen voldoen aan de doelstelling van de Kader Richtlijn Water (KRW) dan moeten de emissies uit de landbouw worden teruggebracht naar ergens tussen de 7 en 28%’.

Ze geeft hierbij aan dat het woordje ‘áls’ de nuance in het verhaal is. Dit woordje laat ruimte open. Het stelt het doel niet vast, maar geeft aan dat áls je dit zou willen, welke inspanning het dan zou kúnnen vereisen. Ze geeft aan dat het mogelijkerwijs onrealistisch is de emissies in die mate te verminderen. Want er zijn hier inderdaad ook andere bronnen voor verantwoordelijk, welke niet altijd gestuurd kunnen worden. Daarom wordt in dergelijke rapporten de oplossing van die vervuiling neergelegd bij de bronnen waar wél aan gesleuteld kan worden.

Een ontbrekend woord maakt het verschil met factor 10

Ook voor de emissies van broeikasgassen geldt dat. Aanvankelijk werd er in een rapport gemeld dat door de consumptie van dierlijke eiwitten te halveren, een emissiereductie behaald kan worden van 25 tot 40 procent. Het woordje ‘landbouwgerelateerde’ ontbrak voor die emissiereductie. Hiervoor kan dat ene zinnetje door een leek nogal uit de context gehaald worden. Daardoor ontstond mogelijkerwijs het beeld dat de forse klimaatwinst die het PBL suggereerde over alle emissies ging. Terwijl het ging om landbouwgerelateerde emissies. De klimaatwinst die namelijk over alle emissies behaald zou kunnen worden was 2 tot 4 procent winst landelijk gezien, bij een halvering van de consumptie van dierlijke eiwitten. Mevrouw Beck antwoordde hierop als volgt: ‘Iemand die maar enigszins deskundig is op het gebied van emissies, weet dat het niet zo gelezen moet worden. De cijfers kloppen, alleen een taalkundige verduidelijking maakte het duidelijker. We vinden het positief dat jullie onze publicaties nauwlettend beoordelen en nakijken, maar de basis van de cijfers kloppen’. Vanuit de zaal wordt benadrukt dat niet alleen deskundigen de rapporten van het PBL lezen. Juist daarom is het belangrijk dat er geen ruimte is voor misinterpretatie.

De gemiddelde burger kan gemakkelijk met deze cijfers aan de haal gaan. Daardoor wordt het  negatieve frame rondom de landbouw versterkt. Vanuit het PBL zijn een aantal landbouwgerelateerde rapporten uitgereikt aan alle aanwezigen. Als antwoord daarop geeft NMV aan dat het goed zou zijn als PBL zelf eens de theorie aan de praktijk gaat staven. Zodat zij met eigen ogen kunnen zien welke consequenties de door hen geopperde voorstellen hebben voor boerengezinnen. NMV nodigt hen daarom van harte uit om op werkbezoek te komen bij een aantal melkveehouders. Deze uitnodiging wordt warm ontvangen door het PBL.

Stormparaplu

We sluiten de middag af met de afspraak dat NMV én PBL een open dialoog met elkaar zullen gaan voeren om te kijken waar we samen verbeteringen aan kunnen brengen. Ook overhandigt het PBL bij wijze van ludiek antwoord een stormparaplu aan NMV-voorzitter Harm Wiegersma, om deze stormachtige tijden maar te kunnen trotseren. De ZURE melk trofee zal worden neergezet in het kantoor, zodat zij dagelijks herinnert zullen worden aan het belang van correcte berichtgeving over boeren. Wat ons betreft een mooi resultaat van deze eerste uitreiking van de ZURE melk trofee.

Lees ook:

NMV ZURE MELK TROFEE voor PBL (persbericht)

ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht)