ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht)

Wie verzuurt de melk?
De melkveehouderij kent onzekere tijden. Begin 2018 was er de hoop dat het einde in zicht was. Inmiddels blijkt de onzekerheid voor vele melkveehouders voort te duren. Daar komt nog eens bij dat de melkveehouderij schietschijf voor radicale anti-landbouw lobbyisten geworden is. Er zijn stukken van onderzoeksinstanties gepubliceerd waar de vooringenomenheid nog net niet vanaf druipt. NMV wil dat de melkveehouders het heft in handen terugnemen en komt met de ZURE melk trofee.

Na de onzekere tijden van afgelopen jaren krijgen de melkveehouders komende jaren nog veel meer uitdagingen voor de kiezen. Het klimaat zal hierbij een prominente plek innemen. Wij strijden actief voort. De vraag die nu speelt is hoe zorgen we ervoor dat boeren weer leuk wordt!? aldus Harm Wiegersma, voorzitter NMV. Er zijn weliswaar nog mensen die zich positief voor onze sector inzetten, maar tegelijkertijd zijn er ook velen die onze sector schaden! Van politici tot bekende Nederlanders, van particuliere organisaties tot overheidsinstanties geeft Wiegersma aan.
Om die reden introduceert NMV:

De ZURE melk trofee!

Het is een actie met ludieke inslag. Wie deze trofee aangereikt krijgt is aan de melkveehouders zelf. Zij kunnen iemand, of een instantie, nomineren die volgens hen dringend het échte gesprek met de primaire producent aan moet gaan.

Met het uitreiken van deze trofee wil NMV aandacht vragen voor de benarde positie van haar melkveehouders. Ook moet er meer bewustwording komen voor de zorgelijke situatie waarin de melkveehouderij is terecht gekomen, en hoe groot de impact hiervan is. Het achterliggende doel van de actie is om juist te verbinden, met elkaar in open gesprek ophelderen hoe het allemaal zo gekomen is en hoe te herstellen, aldus Harm Wiegersma. NMV zal deze discussie dan ook aangaan met de genomineerde.

Nomineer ook! Ga naar de pagina ZURE melk trofee van NMV. En geef aan wie de ZURE melk trofee verdient. Doe dit voor 31 december aanstaande. Uit de genomineerden zal het bestuur begin januari een keuze maken.