zuivelcrisis

Zuivelcrisis voorkomen, brief aan minister

Geen opslag van overschotten, maar vrijwillige productievermindering met vergoeding!

NMV en DDB riepen minister Schouten op om zich in te zetten voor vermindering van de melkproductie in de EU. Dit in plaats van het opslaan van overschotten. Door de coronacrisis wordt de zuivelmarkt op dit moment overspoeld met melk. Dit komt door het wegvallen van exportmarkten en afzetmogelijkheden binnen Nederland en Europa.

De beste oplossing om te voorkomen dat deze overproductie tot een crisis leidt is minder melk produceren. De beste, meest effectieve manier om dit te bereiken is om een programma van vrijwillige productievermindering met vergoeding, te starten. Gecoördineerd door de Europese Commissie. Dit programma is in 2016 al ingezet en heeft destijds zijn effectiviteit bewezen. Het programma kan op exact dezelfde wijze weer ingezet worden. NMV en DDB verzoeken minister Schouten met klem om zich hiervoor op alle niveaus in de EU in te zetten.

Wederom de verkeerde maatregelen door de Europese commissie

NMV en DDB vinden het onbegrijpelijk dat de EC wederom de verkeerde maatregelen neemt om de aankomende zuivelcrisis op te lossen. De EC heeft als reactie op deze crisis besloten tot een subsidieregeling voor private opslag. Het instrument van opslag van overschotten is echter al zeer vaak gebruikt. Dit blijkt keer op keer niet in staat een zuivelcrisis te voorkomen of op te lossen. De voorraden blijven ook in opslag onderdeel uit maken van de markt, iedereen weet dat ze uiteindelijk toch weer terugkomen en daardoor blijven ze de prijzen drukken. Nog erger is dat herstel van de zuivelmarkt door deze voorraden enorm vertraagd wordt. Veel beter dan een overschot aan melk te produceren, te verwerken en op te slaan is het om deze melk gewoonweg niet te produceren. Het is efficiënter, effectiever en goedkoper om de melkproductie in de hele EU te verminderen en het aanbod af te stemmen op de verminderde vraag.

European Milk Board (EMB)

De EMB, koepelorganisatie voor Europese melkveehouders heeft al vanaf het begin van de coronacrisis aan gedrongen op een programma van vrijwillige productievermindering met vergoeding. Dit is alleen effectief als het door de EU gecoördineerd wordt zodat alle melkveehouders in de EU hier onder dezelfde condities aan deel kunnen nemen.
Om haar eisen kracht bij te zetten zijn er op 7 mei in verschillende Europese landen acties met melkpoeder uitgevoerd.
Wat de EMB, NMV en DDB betreft is er geen tijd te verliezen. Om zo snel mogelijk effect te hebben moet dit plan op zo kort mogelijke termijn geïmplementeerd worden.

 Lees hier onze brief aan Minister Schouten en bekijk hier het Europese Marktverantwoordelijkheid Programma.  

Artikel melkveebedrijf:
Langdurige zuivelcrisis afgewend door voorstel NMV en DDB