Zienswijze 6e actieprogramma nitraat

NMV heeft voor haar leden een zienswijze ingediend op het 6e actieprogramma nitraat die tot 24 november open stond voor publieksconsultatie. Hierin pleit NMV onder andere voor haalbaar beleid dat aansluit op de praktijk. En het toestaan van meer gebruik van stikstof uit organische mest in plaats van uit kunstmest. Bekijk hier de gehele door NMV ingediende zienswijze.