Melkveehouder schietschijf I&R

Wordt Nederlandse melkveehouder schietschijf NVWA?

Terwijl Nederland het luilekkerland is voor drugscriminelen wordt de Nederlandse veehouder achtervolgd als een fraudeur en als de Tweede Kamer deze week niet ingrijpt, wordt de melkveehouder schietschijf met torenhoge boetes bij tekortkomingen van het Identificatie en Registratiesysteem (I&R).

Geen geboorte meer melden zonder aangebracht oormerk, een verloren oormerk, het te laat bestellen van een vervangend oormerk óf het niet tijdig hermerken worden allemaal gezien als overtredingen wanneer de nieuwe I&R-maatregelen daadwerkelijk van kracht gaan. Dit kan de veehouder een bestuurlijke boete, tot wel 1500 euro per overtreding, gaan opleveren.

NMV vindt deze bedragen belachelijk hoog voor menselijke vergissingen en simpele alledaagse tekortkomingen. Een verloren oormerk valt soms niet direct op. In de praktijk worden vervangende oormerken met enig regelmaat, maar niet dagelijks, bijbesteld. Ook de werkzaamheden rond het hermerken vergt planning, zeker als het weidend jongvee betreft. De vele aanscherpingen bij I&R doet de indruk ontstaan dat veehouders massaal de voedselveiligheid in gevaar brengen.

In Nederland hebben drugscriminelen vrij spel, terwijl zij jaarlijks een geschatte omzet draaien van 7 miljard. Miljoenen aan belastingen ontduiken, witwassen via een nette Nederlandse bank, afval dumpen in de natuur, met liquidaties de samenleving ontwrichten en met drugs de volksgezondheid dagelijks in gevaar brengen. Deze groep échte criminelen wordt, zelfs met een beschamend excuusje van de minister, vrijwel met rust gelaten. Laat de overheid hier werk van maken en deze echte criminelen aanpakken. Daar is echter meer lef voor nodig dan het najagen van een hardwerkende melkveehouder, en hem confronteren met absurd hoge boetes.

NMV heeft helaas moeten constateren dat diverse brancheorganisaties, en zelfs een belangenorganisatie, bij de minister hebben aangedrongen op aanscherping van I&R-regels. Zij gunnen de veehouders zelfs geen zon- en feestdagen meer door versnelde meldtermijnen te wensen. Dat bleek ook uit de Kamerbrief van 7 december 2018. Zelfs een verplicht DNA-onderzoek voor ieder kalf, staat op hun verlanglijstje.

Wat dat laatste betreft heeft NMV het ministerie van LNV weten te overtuigen hiervan af te zien. LNV laat dit over aan de sectorpartijen. NMV is door LNV op de hoogte gebracht, maar van overleg was nauwelijks sprake. De boetes die bovenop de GLB randvoorwaarden korting komen, kwamen ook voor NMV als een konijn uit de hoge hoed. Het is helemaal niet nodig om iedereen generiek te straffen, vanwege een kleine groep veehouders die het niet goed zouden doen. Bovendien is het juridisch mogelijk om voor dit groepje die de I&R-registratie opzettelijk niet op orde heeft, zwaardere meldtermijnen te hanteren als men dat in de wet regelt.

Het doel van I&R is een waterdichte registratie van de verblijfsplaats van runderen. Om dit te realiseren zou de Minister van haar kant ook binnen 3 dagen notificaties uit moeten sturen over zogenaamde zwevende runderen in plaats van na weken een brief naar desbetreffende veehouder te sturen. Bovendien waren we de afgelopen tijd vaak getuige van I&R-storingen waarbij RVO in het weekend niet reageert.

Ook is de Kamer niet geïnformeerd over het feit dat Rendac al jaren de datakoppeling met het I&R-systeem niet op orde heeft. Rendac dient net zoals de slachthuizen een eigen verantwoordelijkheid te krijgen. De boetes mogen hiervoor niet bij de boer neergelegd te worden.

Bovendien is het maatschappelijk discutabel dat een kalf gemerkt moet worden vóór geboortemelding. Dit houdt in dat het kalf meteen na geboorte (in het natte oor) gemerkt moet worden. Of dit medische gevolgen heeft, zoals oorontsteking, is vooraf niet onderzocht.

Een betrouwbaar I&R is erbij gebaat dat boeren zonder boete vergissingen kunnen herstellen. Dat zal in het nieuwe I&R-systeem niet meer mogelijk zijn. Hopelijk heeft de NVWA haar humane voelhorens aan staan en schakelt ze indien nodig maatschappelijk werk in bij boeren die door alle regelgeving het niet meer zien zitten en vergissingen maken.

NMV wenst de Tweede Kamerleden donderdag 13 december 2018 veel wijsheid toe in het Algemeen Overleg: Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen van 15.30 tot 19.30 uur. (Dit is een openbare zitting, iedereen kan hier naar toe. Neem legitimatie mee.)