PAS anoniem

WOB over PAS-meldingen blijft anoniem

Begin 2019 vroeg milieuorganisatie MOB door middel van een WOB-verzoek om specifieke gegevens van melkveehouders. Dit ging onder andere om bedrijfsadressen, de betrokken Natura 2000-gebieden, natuurtypes en de omvang van de stikstofdepositie.

In maart jl. hebben wij u via een ledenbericht bijgestaan met een concept zienswijze over de WOB-meldingen met betrekking tot het PAS.

Op dit moment krijgen wij reacties van de leden die gebruik gemaakt hebben van de NMV-brief, dat het ministerie de documenten gedeeltelijk verstuurd heeft aan de MOB. Gedeeltelijk betekent dat (bedrijfs)namen, privé- en bedrijfsadressen, topografische kaarten, coördinaten en e-mailadressen niet openbaar worden gemaakt.

Als u met uw PAS-melding anoniem wilt blijven, adviseren wij u geen bezwaar te maken en/of een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank. Als u verder in procedure gaat, dan wordt de aanvrager als belanghebbende geïnformeerd en deelgenoot in de zaak, met als gevolg dat uw adres juist wel bekend wordt bij de MOB.

Milieuorganisatie MOB kan WOB-informatie met adres gebruiken om verzoeken tot handhaving bij uw provincie uit te zetten. Ondanks het feit dat het hele PAS een ernstige zaak is, is NMV tevreden dat het ministerie de privacy gevoelige gegevens over onze leden niet gaf aan de hand van het WOB-verzoek over de PAS-meldingen. De Minister wil graag de bedrijven met een PAS-melding legaliseren.

NMV is positief over deze oplossing van het ministerie. Het erkent hiermee dat de ruimere nieuwe Europese privacywet, de AVG, ook voor de bescherming van melkveehouders van toepassing is.

Via deze link kunt u vinden wat er allemaal aan WOB-verzoeken is opgevraagd.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten