Winterschade door ganzen melden voor 1 april

De NMV blijft u oproepen om faunaschade te melden! Dit kan gratis op www.faunaschade.nl. Tegemoetkoming winterschade aanvragen voor 1 april na 1 april gelden andere vergoedingsregels. Als u geen tegemoetkoming wilt maar wel winterschade heeft vragen we u om de schade wel te melden.

Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd.

Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. De taxateur neemt zelf contact met de grondgebruiker op. Mocht u willen nagaan of uw perceel in een rust- of foerageergebied ligt, kunt u contact opnemen met de provincie.

Ganzenschade buiten de rust- en foerageergebieden in de winter kunt u melden. Wanneer u daarvoor ook een tegemoetkoming wenst, dient u dit aan te vragen bij het Faunafonds via www.faunaschade.nl. In andere provincies dient u als grondgebruiker, ganzenschade in zowel rust- en foerageergebieden als daarbuiten, ook zelf te melden.

Winterschade dient voor 1 april gemeld te worden, schade na 1 april wordt gezien als zomerschade, waarbij andere vergoedingsregels gelden.

Het blijkt dat taxateurs niet de juist informatie ontvangen hebben, waardoor het mogelijk is dat ze winterschade ten onrechte niet of niet volledig willen taxateren. Maak dan meteen bezwaar.

Winterschade door winterganzen binnen en buiten de rust- en foerageergebieden dienen vergoed te worden volgens de beleidsregels van het Faunafonds. http://www.bij12.nl/assets/Wijziging-beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade-13-november-2015.pdf

De NMV blijft u oproepen om faunaschade te melden! Dit kan gratis op www.faunaschade.nl ook als u geen tegemoetkoming wilt maar wel winterschade heeft vragen we u om de schade wel te melden. Dit is van groot belang voor de toekomstige schadebestrijding.