Stikstof Remkes NMV

Willen we minder melkveebedrijven in Nederland? Nee!!

Nederlandse Melkveehouders Vakbond is faliekant tegen de landelijke opkoopregeling zoals die op 10 mei 2022 door het kabinet is gepresenteerd. We hebben in ons land geen melkoverschot. De consument is gek op de door Nederlandse koeien geleverde melk en zuivelproducten. Nederlanders houden van onze melkveehouderijbedrijven die al eeuwenlang met ons landschap zijn verweven. De melkveehouders scoren hoog in de populariteits-polls.
Het is bizar om miljarden belastinggeld over de balk te gooien voor ‘minder melkveebedrijven, minder melk en minder koeien’.

Drie redenen waarom er géén landelijke opkoop moet komen van melkveebedrijven:
1. zo’n regeling suggereert dat we zo maar in Nederland met minder melkproductie toekunnen.
2. het suggereert dat overal in het land melkveebedrijven schade aan de natuur berokkenen en dat is absoluut niet het geval.
3. alle feiten van de afgelopen weken duiden er op dat het kabinet zich met zijn opkoop- en halveringsambities baseert op drijfzand-argumenten en -onderzoeken…elke serieuze bestuurder en wetenschapper is bezig afscheid te nemen van het ‘stikstofgeloof’ en haar dogma’s Aerius en Kritische Depositie Waarde.

Het is misschien mogelijk dat in een handvol situaties én de natuur én de boer gebaat zijn bij verplaatsen van een melkveebedrijf, maar dat kan het beste in goed overleg tussen melkveehouder en provincie ter plekke geregeld worden. Landelijke regels lopen daar alleen maar bij in de weg.

De NMV zal zijn leden oproepen om massaal de landelijke opkoop van melkveebedrijven af te wijzen!!