What doesn’t kill you, makes you stronger

Dit is een spreuk die te pas en te onpas wordt gebruikt, maar volgens Amerikaanse wetenschappers klopt het wel degelijk. Ze beweren dat je lichaam nieuwe, sterkere cellen gaat produceren als je een stressvolle ervaring hebt meegemaakt. Een Amerikaanse professor doet hier onderzoek naar. Ik denk dat we als NMV haar maar moeten vragen naar Nederland te komen om de effecten van de afgelopen twee jaar te evalueren. Die hebben een zware wissel getrokken in de melkveehouderij. Daarnaast komen nog de zorgen om de gedwongen reductie van de veestapel als gevolg van incorrecte politieke besluiten uit het verleden. Ook het feit dat een stoppersregeling vier keer wordt overtekend is hier een voorbeeld van. Maar ook dat jonge ondernemers hun bedrijf beëindigen baart ons zorgen.

Wetenschappelijke dwaling

Afgelopen week waren wij in Den Haag om het rondetafelgesprek ammoniak bij te wonen, waarbij twee onafhankelijke wetenschappers de degens kruisten met de WUR en het RIVM. De conclusie van dit debat was dat het rekenmodel dat hiervoor door de WUR is gemaakt en wordt gebruikt voor de veldproeven volstrekt niet kan. De onzekerheid van het model is niet meegenomen. Wij kunnen dit onderzoek van de WUR en het verweer door de WUR en het RIVM als een wetenschappelijke dwaling c.q. floppy fake oftewel gebakken lucht afdoen.

Aderlating

Ook werden wij als melkveehouders onaangenaam verrast door het aannemen van een motie voor verplichte weidegang. Als deze motie wordt uitgevoerd en weidegang wettelijk verplicht wordt verdwijnt de weidegang-toeslag op het melkgeld. Di zal ervoor zorgen dat de beweidingsverliezen niet meer zijn te compenseren met een toeslag. Dit is een aderlating is voor het gemiddelde melkveebedrijf en zal het enthousiasme voor elke verduurzaming in de toekomst doen verdwijnen.

Dierenpopulisme

De politici die deze motie hebben ingediend en gesteund maken zich schuldig aan dierenpopulisme. Ze sluiten hun ogen voor huisdieren die worden opgesloten en achter het raam op tien-hoog zitten weg te kwijnen. Deze politici kunnen zich beter eens bezig gaan houden met de ouderenzorg en de mensen die worden opgesloten in verpleeghuizen en smachten naar een beetje frisse lucht en aandacht. Voor deze groep mensen helpt dat meer dan medicijnen.

Stem

We krijgen de kans om op 15 maart onze stem te laten horen. Maar ook voor die tijd moeten we al van ons laten horen. Al was het alleen maar uit koeien- of boerenliefde en tegen het dierenpopulisme. Alleen dan klopt de bovenstaande Amerikaanse spreuk. En komen we niet minder maar sterker uit deze malaise. Komen er niet meer maar minder regels. En komen er niet minder boeren. Dan kunnen we als sector hier beter uitkomen. Hopelijk krijgen we in de toekomst weer een Ministerie van Landbouw en verdienen we een goed inkomen. Want: Inkomen, daar draait het om!