Wetenschap bevestigt: Ammoniakbeleid in Nederland faalt (persbericht)

NH3 Coalitie: Wetenschappelijke herziening van ammoniakbeleid noodzakelijk!
De internationale wetenschap heeft het bevestigd: de onderbouwing van het ammoniakbeleid in Nederland rammelt! De NH3 Coalitie, bestaande uit diverse agrarische belangenbehartigers, eist dan ook dat de overheid het ammoniakbeleid herziet. De meetmethoden en berekeningen moeten worden aangepast!

Dit voorjaar verscheen het rapport ‘Ammoniakbeleid in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Briggs en Crok. Staatssecretaris Martijn van Dam legde het onderzoek naast zich neer en stelde “dat het Nederlandse ammoniakbeleid voldoende is onderbouwd”. Nu internationale onafhankelijke wetenschappers het rapport hebben peer-reviewed en de uitkomsten van het rapport ondersteunen en hebben gepubliceerd, wil de NH3 Coalitie dat het onderzoek van Hanekamp, Briggs en Crok per direct wordt meegenomen in alle politieke besluitvorming met betrekking tot ammoniak en stikstof, zowel nationaal als regionaal.

Mestbeleid
Het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Soil Use and Management’ (SUM) onderschrijft het onderzoek van Hanekamp et al. De ammoniakconcentratie in de lucht wordt door de overheid tientallen procenten te hoog ingeschat.

“Op deze veel te hoog ingeschatte gegevens wordt echter wel het hele Nederlandse mestbeleid gebaseerd!” zegt woordvoerster Henny Verhoeven (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), namens de coalitie. “Boeren in Nederland hebben door dit falende beleid tientallen miljoenen euro’s moeten investeren in technieken om de ammoniakuitstoot te beteugelen. Nu blijkt dat deze investeringen zijn gedaan op basis van een rammelend ammoniakbeleid.” De stikstofdepositie veroorzaakt door ammoniak uit de landbouw ligt vermoedelijk veel lager dan tot nu toe werd aangenomen. Dit zou ook verklaren waarom de meetgegevens weinig daling laten zien, terwijl de landbouw wel fors geïnvesteerd heeft in ammoniakreductie.

Niet acceptabel
De NH3 Coalitie vindt dit niet acceptabel en roept op tot een wetenschappelijke herziening van het beleid. “Het wordt tijd dat de overheid onder ogen ziet dat ze niet op de juiste weg zit: het ammoniakbeleid móet worden herzien en de meetmethoden en berekeningen moeten worden aangepast. Teven eisen wij dat er geen nieuwe wetgeving geïmplementeerd, of aanscherping van maatregelen komt, zolang het fundament omtrent stikstofbeleid discutabel is”, zegt Verhoeven.

De NH3-Coalitie wil zo snel mogelijk in overleg met de betrokken ministeries over dit onderzoek en de te zetten stappen om het ammoniakbeleid in Nederland aan te passen.