gecombineerde opgave 2020

Wei voor de koe

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer druk overlegd over de nota ‘Wei voor koe’ van de Kamerleden Koser Kaya, Grashoff en van Gerven. Met deze nota willen zij weidegang voor elk koe verplicht stellen. Dit betekent dat de premie voor weidemelk gaat verdwijnen. Daarnaast zullen sommige bedrijven niet kunnen voldoen aan een verplichting tot weidegang. Voor deze bedrijven zal dan ook een uitzondering worden gemaakt met als voorwaarde dat deze bedrijven niet meer kunnen groeien zolang ze geen weidegang toepassen.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt deze verplichting geen positieve ontwikkeling. Dit hebben wij ook aan de initiatiefnemers laten weten via onze visie op de nota. Lees hier onze brief verzonden naar de Vaste Kamercommissie EZ

We vinden we het belangrijk om aan de Tweede Kamerleden te laten zien dat dit onderwerp van groot belang is voor de melkveehouderij. Daarom gaan we aanstaande maandag 6 februari naar het Tweede Kamergebouw waar van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Thorbeckezaal het volgende overleg over dit onderwerp zal plaats vinden.

Graag roepen wij u op om ook mee te gaan naar Den Haag!

Tags: