Wegenbeheerplan Rivierenland tm 27 oktober ter inzage

Het wegenbeheerplan van Waterschap Rivierenland (WSRL) ligt tot en met dinsdag 27 oktober 2015 ter inzage. Voor onze leden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit van groot belang.

De NMV heeft in haar zienswijze laten weten dat het WSRL rekening moet houden met verkeer van en naar de melkveehouderijen dat tegenwoordig 50 ton kan bedragen. En vraagt aandacht voor de kwaliteit van de kunstwerken die van groot belang zijn voor behoud van de wegfunctie.

Helaas had WSRL weer verzuimd om zonder advertentie de bewoners in het gebied via de postcode abonnementen elektronisch te informeren en het stuk zelf volledig digitaal te publiceren.
Het waterschap doet het wegenbeheer prima maar op termijn zijn er krachten die het beheer graag bij gemeenten onderbrengen. Daardoor wordt er steeds minder geld gereserveerd voor het buitengebied. Mede daarom adviseert de NMV u een extra e-mail alert op de postcode van Tiel 4003 BX viawww.overheid.nl over de berichten uit uw buurt aan te zetten.

Als u wilt weten of er gevolgen voor uw bedrijf zijn kunt u het plan in Tiel bekijken. U kunt ook aan het WSRL vragen of ze het wegenbeheerplan willen mailen. Wordt er aangegeven dat het document te groot is om te mailen dan kunt u verzoeken om het via WeTransfer naar u te zenden. U krijgt dan een link van WeTransfer in uw mailbox. Met deze link kunt u het document downloaden.

Ontwerp Wegenbeheerplan 2016-2021 Waterschap Rivierenland