Webinar Overijssel, Aerius, stikstof, melkveehouders

Webinar over gevolgen wijzigingen AERIUS in Overijssel 26 januari

Melkveehouders uit Overijssel, meld je aan!

Dinsdag 26 januari 2021 van 19:30 tot 21:00 uur
Aanmelden: stikstof@overijssel.nl
Doelgroep: voor grondeigenaren en geïnteresseerden
Inhoud: technische achtergrond ten aanzien van de actualisatie van AERIUS in Overijssel.

We geven inzicht in de aanleiding van deze wijzigingen

Om te kunnen blijven voldoen aan de meest recente informatie en inzichten wordt AERIUS
regelmatig geactualiseerd. Een actualisatie is noodzakelijk om juridisch houdbarevergunningen te kunnen blijven afgeven. De laatste actualisatie vond plaats in oktober 2020. In de media, bij grondeigenaren en bij partners heeft deze wijziging geleid tot onduidelijkheid en vragen. In deze webinar geven we technische informatie waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn en wat de rol van de provincie is.

We geven inzicht in de wijzigingen van de Actualisaties van AERIUS

Een actualisatie van AERIUS wordt landelijk uitgevoerd door het RIVM in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Een AERIUS specialist van Bij12 legt uit wat de wijzigingen van deze actualisatie zijn. Daarbij wordt gekeken naar de wijzigingen van habitatkaarten en leefgebiedenkaarten, maar ook naar de andere noodzakelijke aanpassingen. Ook wordt ingegaan op de wijzigingen van eerdere actualisaties, waarbij leefgebieden zijn toegevoegd (2017). We maken inzichtelijk dat in de actualisatie van 2020 er per saldo minder relevante hexagonen zijn in Overijssel, terwijl er in andere provincies wel een toename is geweest.

We geven inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in Overijssel

Wijzigingen in AERIUS hebben geen gevolgen voor bestaande vergunningen. Er kan wel invloed zijn op lopende vergunningsprocessen. Bovendien kunnen er gevolgen zijn voor toekomstige plannen.


Om deel te nemen moet u zich aanmelden voor deze digitale webinar

Om te kunnen deelnemen moet u zich aanmelden voor deze webinar door een mail te sturen naar stikstof@overijssel.nl. Graag ontvangen wij uw naam en de organisatie waarvoor u werkt. U ontvangt dan kort van tevoren een link zodat u in kunt loggen. Tijdens de webinar is er een vast blok waarin informatie wordt gegeven. Vervolgens kunt u vragen stellen via de chat. Een aantal vragen kunnen mondeling worden beantwoord. De overige vragen worden in de chat of na afloop beantwoord. De webinar kan niet worden teruggekeken. De powerpoint, vragen en antwoorden worden na afloop verstuurd naar de deelnemers.


Programma:

19:30 Opening door gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher
19:40 Toelichting door Beno Koolstra (Bij12) en Pieter Dikhoff (provincie Overijssel)
20:20 Pauze
20:30 Vragen en antwoorden
21:00 Einde

Deze uitnodiging en webinar is tot stand gebracht door de Provincie Overijssel.

Nogmaals, aarzel niet, meld je aan en ontvang de link voor deelname!