NMV schrijft brief naar minister Schouten over fraude I&R

Wat kwam er uit het stikstofdebat van 18 juni?

NMV is zoals we u eerder berichtten in een samenwerking met LTO, NAJK, Netwerk Grondig en de DDB in gesprek over een alternatief voor de voermaatregel. Een aantal afgevaardigden vanuit die samenwerking voerden afgelopen woensdag een constructief gesprek met het ministerie over een alternatief voor de huidige voermaatregel. Dit zodat het beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij, en tegelijkertijd wel de door het ministerie van LNV benodigde stikstofemissiereductie oplevert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe expertise om het voorstel gedegen te onderbouwen.

NMV heeft ook met verschillende Kamerleden contact gehad. In het stikstofdebat dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvond hebben verschillende landbouwwoordvoerders de minister opgeroepen om serieus het gesprek aan te gaan met de sector over een alternatief voor de huidige voermaatregel. De minister zegde toe dat als de sector met een gedegen alternatief plan komt, dat voldoet aan de verschillende vereiste criteria, zij er voor open staat dit over te nemen.

We hebben gezamenlijk afgesproken de mogelijkheden de komende dagen verder te onderzoeken en te verdiepen. Daar zal de komende tijd ook verschillende gesprekken over op het ministerie gevoerd worden met de betrokken ambtenaren. Om verwarring te voorkomen en de onderhandelingen niet te schaden kunnen we nu niet verder op de details ingaan.