Wat brengt 2019

2018 was een roerig en stormachtig jaar voor de melkveehouderij. Hopelijk komen we in 2019 in rustiger vaarwater terecht. Volgens de Chinese mythologie is 2019 het jaar van het varken. Dat staat voor geluk, rijkdom en kracht. Het zal u en onze collega’s in de varkenssector -maar ook in de andere sectoren- als muziek in de oren klinken. Persoonlijk voeg ik daar ook nog graag gezondheid aan toe. De Chinese ruimtevaart naar de achterkant van de maan was een succes, tot zover klopt het met hun mythologie.

Op het Europese halfrond nemen de zorgen over de ‘Brexit’ echter toe. Mocht er door politiek onvermogen geen akkoord komen dan kan 2019 ook wel eens het jaar van grote chaos worden. Ook in andere delen van de wereld is onrust. Dit komt met name door slecht politiek leiderschap, armoede en voedselgebrek. Kijken we terug in de geschiedenis dan was de Franse revolutie in de achttiende eeuw één van de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de sociale en politieke wereldgeschiedenis. Uit deze chaos kwam Napoleon namelijk aan de macht, waaraan we ons rechtsstelsel en bevolkingsregistratie voor een deel aan ontlenen. Tevens is de standaardisering van gewichts- en lengtematen én het rechts rijden op zijn conto te schrijven.

Wij, als landbouwers, zijn voor een groot deel de beheerders van de groene ruimte. Ook wel de longen van de Nederlandse samenleving. Zo zorgen wij deels voor de oplossing van diverse milieuvraagstukken; onze koeien eten onder andere afval van de humane voedselproductie. Daarbij mengt het rioolwater, geloosd door de riooloverstorten, zich in met onze sloten en afwatering. En het zijn de waterschappen die deze vervuiling vervolgens braaf rapporteren  en toeschrijven aan de boeren. Ook het Plan Bureau voor de Leefomgeving concludeert vervolgens dat een krimp van de veestapel wenselijk is om de vervuiling van het oppervlakte water te beteugelen. Dit stellen zij in een stevig rapport wat vervolgens verzonden wordt naar Brussel. Deze gang van zaken treft ons recht in het hart en een zure pil die niet te pruimen is voor ons melkveehouders.

Het is ook niet uit te leggen dat een koe in Nederland meer mest produceert dan diezelfde koe in België of Frankrijk. NMV pleit dan ook voor een gelijk speelveld binnen Europa voor alle regels. Deze harmonisatie kan het vertrouwen in de Europese politiek versterken en stuit juist de opkomst van een Napoleon, al dan niet met een geel hesje. Ook voor de klimaatoplossingen die worden voorgesteld dient eerst de balans te worden opgemaakt. Waar staan we met onze melkveehouderij in de wereld qua uitstoot, en waar moet het zwaartepunt liggen wanneer er wereldwijd nog steeds een toename is aan eiwitten van dierlijke oorsprong. De oplossing zit uiteindelijk in het beperken van fossiel brandstofgebruik en het beperken van lucht- en scheepvaart. Tegelijkertijd vraagt het ook een minder luxe levensstijl van de consument. Ook de oudejaarsuitstoot is pas weer geweest, waarbij voor miljoenen de lucht is ingeblazen. Pak maar uit met die milieumaatregelen zou ik zeggen, om over het Scheveningse vuurtje nog maar te zwijgen.

Het wordt tijd dat de consument zich bewust wordt van zijn eigen kringloop en dat de politiek en zijn adviesorganen het echte milieuverhaal vertellen; milieu besparen levert inkomen op voor zowel boer als consument want inkomen daar draait het om.