NMV hekelt meehuilende wolf RABO

Waddenagenda 2050 betekent ramp voor landbouw. Teken de petitie vandaag nog

Boeren langs de Wadden, maken zich terecht zorgen over de waddenagenda 2050. Daarom is er een Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied opgericht. Hieraan delen mee DDB, FDF, NAV, NMV en Vereniging Particuliere eigenaren Buitendijks.

In de Waddenagenda 2050 staat onder andere:

  1. De zee moet weer vrij spel krijgen binnendijks en in de zomerpolders buitendijks. Doorsteken zomerdijken betekent ganzen gaan het eten binnendijks zoeken. Tevens hierdoor toenemende verzilting binnendijks.
  2. De gehele landbouw mag geen kunstmest en gewasbeschermings- middelen meer gebruiken.
  3. Alleen nog maar productie voor de binnenlandse markt.
  4. Alle toekomstige beleid en regelgeving wordt toegeschreven naar de Waddenagenda 2050 (dus voor de komende 30 jaar)

Bovenstaande betekent een ramp voor de landbouw, de economie en zelfs de natuur (de beste landbouwgrond ter wereld gaat er aan).

Teken daarom de PETITIE en ondersteun hiermee het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied in haar dringende verzoek aan het College van de Gemeente Noardeast-Fryslân, om de intentieverklaring van de Agenda voor het Waddengebied 2050 NIET te ondertekenen op 3 februari aanstaande. B&W is namelijk van plan dit wél te tekenen ondanks een motie om dat niet te doen.

Boeren langs Wadden maken zich zorgen

De boeren langs de Wadden, maken zich terecht zorgen over deze intentieverklaring omdat die niet zonder rechtsgevolgen is, nu in de betreffende concept intentieverklaring al gesteld wordt dat partijen verklaren ‘zich verbonden (te) voelen aan’, waardoor deze intentieverklaring niet ‘onverbindend’ is en grote consequenties kan hebben in de bedrijfsvoering! De afvaardiging heeft daarom opnieuw en uitdrukkelijk gevraagd om in ieder geval de ondertekening uit te stellen totdat er in beton gegoten waardborgen zijn voor de boeren in de regio. Zolang deze waarborgen er niet zijn, zijn de risico’s voor de agrarische ondernemers, de grondeigenaren en grondgebruikers, te groot.


Meer belangenbehartigers nodig voor Groningen Friesland en Noord-Holland

Het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied hoopt snel meer belangenbehartigers uit andere kustgebieden te kunnen verwelkomen. Om zo gezamenlijk de boerenbelangen te behartigen in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. In veel van die regio’s zijn de boeren en burgers zich totaal niet bewust van de consequenties van de plannen die over hun hoofden heen voor ze worden gemaakt!

Lees hier het persbericht van vandaag: Persbericht Massale boerensteun in Noardeast Fryslan met duidelijk signaal

Teken a.u.b. de Petitie: Geen intentieverklaring voor Agenda Waddengebied 2050