NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Voorbeeldbrieven voor creditrente claim aan BIJ12 en bezwaar 20% eigen-risico ganzenschade

BIJ12-Faunafonds liet weten dat zij de betalingen van ganzenschade binnenkort uitvoeren. Maar wacht u na de eindtaxatie al meer dan 10 weken hierop? Vul dan onderstaande voorbeeldbrief in en stuur het op.

BIJ12 geeft aan interne problemen te hebben op technisch gebied. Zij kunnen u wel geïnformeerd hebben, maar u bent daar de dupe van. Daarom adviseert NMV om 2% creditrente bij BIJ12 in rekening te brengen voor elke 4 weken dat u genoemd besluit te laat ontvangt. Dit gerekend vanaf de eindtaxatie (opleverdatum) plus de behandeltermijn van ca. 10 weken. U kunt dat doen door bij BIJ12 een bezwaar op dat besluit in te dienen.  Let daarbij dus op “de opleverdatum” én vergeet niet het zaaknummer te vermelden als u van plan bent te reclameren! Deze gegevens vindt u op de Bevestiging Taxatie in “Mijn faunazaken”. Bekijk hier de voorbeeld bezwaarbrief creditrente claim en vul in deze brief uw gegevens in. Vergeet bij de adresgegevens de dagtekening niet en maak een kopie voor uw eigen dossier.

Als u een betalingsverzoek heeft gedaan of valt onder autotax (wat van toepassing is bij foerageergebied) dient u voorafgaand aan de betaling een voor bezwaar vatbaar ”Besluit” van BIJ12 te ontvangen. In dit besluit wordt de door u geleden gewasschade vastgesteld. Hiervoor staat een behandeltermijn van ca. 10 weken na eindtaxatie.

 Bezwaarschrift voor Friese leden:

Ontvangt u een besluit waarin men een eigen risico hanteert van 20%? Dan adviseren wij u ook direct bezwaar aan te tekenen bij BIJ12 tegen het hanteren van die 20% eigen risico. Want de rechtbank in Groningen stelde vast dat het opleggen van dat verhoogde eigen risico onvoldoende was onderbouwd. Ongemotiveerde redenen zijn dus niet toegestaan. Bekijk  hier het voorbeeldbezwaarschrift tegen de 20% eigen risico-regel, en vul in dit bezwaarschrift uw gegevens in. Tevens is in deze voorbeeldbrief het bezwaar tegen de te lange behandeltermijn en uitbetaling meegenomen, zodat men in deze brief zowel 15% van het getaxeerde bedrag terug eist, en vervolgens over het gehele bedrag wettelijke creditrente van 2% door verzuim van de gehanteerde beleidsregels. Vergeet bij de adresgegevens de dagtekening niet en maak een kopie voor uw eigen dossier.

Maakt u gebruik van één van de voorbeeld bezwaarschriften? Laat het ons weten!

Wij stellen het op prijs als u ook een e-mail naar info@nmv.nu stuurt met uw adresgegevens en welke voorbeeld bezwaarschrift u heeft gebruikt. Op die manier kunnen we een dossier opbouwen, maar u ook verder helpen indien nodig. Uiteraard blijven uw gegevens anoniem.