Voermaatregel zonder onderbouwing mag geen wetgeving worden

‘Tijd dat sectoren buiten de landbouw hun eigen broek gaan ophouden’

Zoals eerder gemeld heeft gisteren, 30 juli 2020, het kort geding plaatsgevonden tussen Stichting Stikstofclaim (SSC), STAF en het ministerie van LNV over het eiwitgehalte in het veevoer. De uitspraak van de rechter is verbazingwekkend. Het ministerie houdt geen feiten achter, maar kan niet onderbouwen hoe de voermaatregel berekend is. Dit zit in het hoofd van één ambtenaar en die is tot eind augustus met vakantie. Bovendien is het onzeker of de betreffende ambtenaar de berekening nog kan reproduceren. Volgens ons heeft iedere middelbare scholier al geleerd dat bij een proefwerk niet alleen het antwoord moet worden gegeven, maar ook de berekening, om punten te kunnen scoren.

SSC en STAF zijn blij met de uitkomst, want dit geeft tenminste duidelijkheid. Maar zij zijn ook van mening dat het ministerie fors tekort schiet. Zij beraden zich op nieuwe stappen, want een voermaatregel zonder onderbouwing mag geen wetgeving gaan worden per 1 september 2020. De nieuwe norm in de veevoermaatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot met 0.2 kiloton te beperken en zo de woning- en wegenbouw weer op gang te brengen.

NMV is verheugd dat SSC, STAF na het kort geding duidelijkheid hebben, maar betreuren de ontstane situatie. De rechter heeft alle partijen opgeroepen weer om tafel te gaan zitten. Maar NMV vraagt zich af hoe nu verder. Want alle voorstellen die door het Landbouw Collectief gingen zijn elke keer van tafel geveegd.

Wij zijn van mening dat er misschíen een stikstofprobleem is, maar dat het vooral gaat om een juridisch probleem. Alle reeds geleverde prestaties en besparingen hebben tot gevolg dat wij inmiddels ónder het afgesproken stikstofplafond zitten. Maar desondanks wil het ministerie dat de sector nog steeds gaat leveren, zodat niet agrarische sectoren ook weer vlot getrokken kunnen worden.

NMV gaat daar zeker niet in mee, omdat er eerst stikstofruimte nodig is voor alle agrarische bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan en andere agrarische bedrijven die nog in het ongewisse zitten voor wat betreft het vergunningentraject  Het is tijd dat de sectoren buiten de landbouw hun eigen broek gaan ophouden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.