Vindt Rutte zijn Waterloo in het stikstofdossier

Na twee boerenprotest-manifestaties, met daarbovenop ook nog één van bouwend Nederland, en vele regionale protesten om de noodklok te luiden over de stikstofproblematiek zou je mogen verwachten dat de oplossing in zicht zou moeten zijn. Helaas wordt er tijd gekocht door te stellen op 1 december met een oplossing te komen. Aangezien voor de bouw ook nog de stof PFAS een onmogelijke opgave oplevert, kan dit wel eens Rutte zijn Waterloo worden. (De slag bij Waterloo maakte in 1815 een einde aan het bewind van Napoleon Bonaparte. red.) Hopelijk beschikt het ministerie over genoeg zelfreflectie om haar aanwijzing van de Natura2000-gebieden nog eens na te lopen. Deze moeten in overeenstemming gebracht worden met de Brusselse Vogel- en Habitatrichtlijn, in plaats van af te dwalen in eigen natuurhobby’s. Waar inmiddels  zelfs het ‘bestaand gebruik’ in de vorm van beweiden en bemesten van onze lande onder een vergunningsplicht valt. Het wordt tijd voor een crisis en herstelwet, voordat de Nederlandse economie piepend tot stilstand komt. Zodat we verschoond kunnen blijven van Chileense toestanden.

Het aanstellen van Prof. Leen Hordijk waarvan minister Schouten in een Kamerbrief bekend maakt dat hij een commissie gaat leiden om de meetmethoden van het RIVM te beoordelen is een regelrechte misser; Hordijk is zelf werkzaam geweest bij het RIVM. Ook de aanstelling van Gert Jan Monteny, die de veiligheid van emissiearme vloeren moet onderzoeken, hoort net als bovenstaande aanstelling in de categorie van de slager die zijn eigen vlees keurt. De uitkomst zal dus op voorhand al vaststaan. Het was beter geweest om de laatste opdracht te geven aan de onderzoeksraad van de veiligheid, die ook onderzoek doet naar stalbranden. Bovendien zouden ze voor een  buitenlandse onafhankelijke onderzoeker moeten kiezen, die politiek onafhankelijk is, en geen belangenverstrengeling heeft in Nederlandse kringen.


Ook opmerkelijk is de suggestie vanuit het Haagse om koeien een gratis stofje van DSM op basis van enzymen te verstrekken. Dit moet de CO2 uitstoot met ongeveer 10% doen afnemen. Het lijkt verdacht veel op een hocus pocus-oplossing. En als we eens kijken wie de nieuwe president is van dit bedrijf dan is dit mevrouw Schippers, ook wel bekend als voormalig minister en vertrouweling van premier Rutte. Het stofje heeft volgens ons nog geen GMP-plus erkenning, en misschien wordt het wel tijd om een vereniging van kwakzalverij in de veehouderij op te richten, die zich gaat richten op de voeradditieven die in een soort grijs gebied op de markt worden gebracht.


Er tekent zich een brede landbouwcoalitie uit alle sectoren af, die gezamenlijk naar buiten treden in het stikstofdossier. Hierdoor wordt de kans dat we tegen over elkaar worden uitgespeeld verkleint. Wie weet bloeit hier iets moois uit voort. Misschien moeten we als landbouw de voormalig zorgconsulent Sander Spijker wel inhuren om de kosten die wij moeten maken wel declarabel te kunnen maken. Dit in de plaats van het stofje van echtgenoot Edith Schippers. Als deze verstikkende crisis niet snel wordt bezworen, vrees ik een Waterloo voor het kabinet Rutte.