Vertrouwen in de toekomst

Dat wordt het motto van het nieuwe kabinet Rutte III. Hierin gaat ingestoken worden op het harmoniseren van de nationale koppen en op een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen. Als NMV staan we hier positief tegenover, goede Europese wetgeving heeft ons veel voorspoed gebracht, eigenlijk zouden we ook het belastingstelsel gelijk moeten trekken in Europa. In Nederland hebben we bijvoorbeeld vele multinationals die bijna geen belasting betalen terwijl ze ieder jaar wel astronomische winsten weten binnen te halen.

Omdat dit politiek gevoelig ligt zouden we ook kunnen beginnen met het toetsen van nieuwe beleidsvoornemens. Neem de aangekondigde BTW-verhoging van 6% naar 9% en vergelijk dat met de andere EU landen: In 17 andere lidstaten zijn er twee soorten verlaagde tarieven, een lage, een middel-lage en een hogere. Met dat hogere tarief zitten wij zo ongeveer op het Europese gemiddelde. Als we het lage tarief afzetten tegen de tarieven die onze buurlanden hanteren dan  heeft Engeland bijvoorbeeld een laag tarief van 4% en daarbij een middel-laag tarief van 10%. België hanteert 6% en 12% en in Frankrijk is dat 5% en 10%. Onze belangrijkste handelspartner Duitsland heeft een BTW-tarief van 7%.

Gevolgen van BTW-verhoging op producten die voorzien in de eerste levensbehoefte zullen zijn dat de consument, zowel arm als rijk, geconfronteerd wordt met een kostenstijging. Vooral de minderbedeelden in de samenleving zullen hier het slachtoffer van worden. Anderzijds lokt het een nieuwe supermarkt oorlog uit. Hier zijn zowel de consument, als de boeren, op termijn niet bij gebaat. Sterker nog, het verleden heeft geleerd dat de kosten voor een groot deel worden afgewenteld op de zwakste schakel in de keten: De boer. Daarom willen wij graag dat het nieuwe kabinet zijn aangekondigde BTW-verhoging in heroverweging neemt en het tarief in plaats daarvan harmoniseert met onze buurlanden.

NMV wil zijn steentje bijdragen aan de ambities van het nieuwe kabinet. Wij zijn bijvoorbeeld blij dat de ACM er op toe gaat zien dat boeren hogere prijzen gaan ontvangen voor hun producten als daar een bovenwettelijke prestatie voor is geleverd. Hoewel wij niet direct tegen de voorgenomen verhoging van het budget van de NVWA zijn, vinden we de 20 miljoen die zij extra krijgt toegestopt toch neigen naar een beloning voor falend toezicht. Wij pleiten juist voor een betere risicoanalyse gezien hun aanpak in de Fipronil kwestie. Vertrouwen gaat erom dat boer én burger er vanuit kunnen gaan dat wanneer deze zich met een klacht tot hen wendt, NVWA tot een volwassen risicoafweging komt en zichzelf niet slechts probeert in te dekken tegen de negatieve consequenties. Het gaat er ook om dat de organisatie hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden.