Poll: Hoe is deblokkade van uw bedrijf verlopen? (I&R kwestie)

Poll: Hoe is deblokkade van uw bedrijf verlopen (n.a.v. de  I&R onregelmatigheden)

Aan de hand van de vele reacties weet  NMV dat er geen fouten gemaakt zijn door veel bedrijven m.b.t. de I&R problematiek. Helaas is daar niets over geschreven in de Kamerbrieven.  In deze brieven staat dat elke melkveehouder ‘onregelmatigheden’ of fouten zou hebben begaan.

NMV is benieuwd  wie er van u bezwaarschriften heeft ingediend tegen de blokkade maar ook hoe deze bezwaarschriften afgewikkeld zijn. Welke reactie is hierop gegeven door overheidsinstanties.

Deel uw ervaringen,  (eventueel onder vermelding anoniem).

Vul onderstaande vragenlijst in (3 min).

  E-mail (verplicht)

  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Lid NMV janee

  Anoniem blijven janee

  Bezwaar NVWA janee

  Bezwaar RVO opheffing blokkade i.v.m. foute conclusie janee

  Bezwaar RVO maatregel, herstel I&R janee

  Bezwaar in eigen beheer of jurist eigen beheerjurist

  Met welk argument is bezwaar afgewikkeld door RVO?