derogatie aanvraag, legalisatie PAS-melder, trekker kenteken

Verlenging legalisatie PAS-melders | Derogatieaanvraag | Aanmelden maispercelen | Registratie kenteken en meer…

Beste leden,
Even een paar korte opfrissers, waar u in de pers en vakliteratuur ook al kennis van heeft kunnen nemen.

Legalisatie PAS-melders
Er is een korte verlenging van de aanvraagperiode. Doe dit bij voorkeur voor 31 januari 2021. Lukt dit niet, dan heeft u tot uiterlijk 30 april 2021 om uw gegevens door te geven. Hierbij zijn veel van uw zeer oude vergunningen nodig, waar uw gemeente u aan kan helpen. Maak er werk van in uw eigen belang. Zeker nu het huidig kabinet is gevallen en wij als agrariërs niet weten wat ons te wachten staat. [1]

Melden van met water verdunde mest op veen of klei
Verder dient u op het gebied van bemesten een melding te doen als u met water verdunde mest op veen of klei uitrijdt door middel van sleepvoet/slang op uw land bij RVO. Het is aan te raden dit te melden voordat u gaat uitrijden. [2]

Derogatieaanvraag
Ook de derogatieaanvraag over 2021 moet nog deze maand ingediend worden. Overweegt u gebruik te maken van derogatie? Zet dan de voor- en nadelen van derogatie eens goed naast elkaar voor uw eigen bedrijfssituatie, en neem dan het besluit om het wel of niet aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk eind januari. Betaal voor 1 februari zodat uw aanvraag vergund kan worden.

Aanleveren bedrijfsgegevens 2020
Tevens dienen de aanvullende bedrijfsgegevens 2020 weer aangeleverd te worden, op het gebied van de voorraden vaste mest, drijfmest en de bijbehorende hoeveelheden stikstof en fosfaat. Het tijdig aanleveren van deze informatie is een derogatievoorwaarde.

Aanmelden maispercelen op zand- en lössgrond voor 15 februari 2021
Heeft u percelen die hieronder vallen en wilt u mais telen? Ook dan wordt er van u verwacht dat u dit voor genoemde datum aanmeldt bij RVO. Het niet tijdig aanmelden is een overtreding. Omdat het in de praktijk soms later dan 15 februari duidelijk wordt op welke percelen u maïs gaat telen, is het mogelijk om een al gedane melding uiterlijk op 14 maart te wijzigen. Maar dan kunt u alleen van mais naar gras en niet meer van gras naar mais. Bij twijfel die percelen wel opgeven voor mais en deze percelen, indien nodig, uiterlijk 14 maart terugzetten naar gras.

Systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest
Dit systeem bevindt zich momenteel in de testfase en zal waarschijnlijk volgend jaar verplicht worden.

Registratie kenteken trekker
Het is op dit moment nog niet mogelijk om het trekker-kenteken op naam van de maatschap of vof aan te vragen. Als u dit van plan bent is het verstandig nog even te wachten, want dit wordt nog besproken onder andere door Cumela. Ook is er e-herkenning type 3 nodig terwijl melkveehouders meestal EH2+ hebben vanwege mijnRVO. Dat is een tegenvaller die niet bekend is gemaakt bij de introductie. De NMV gaat hier vragen over stellen.

Een kleine greep uit de wirwar van regelgeving die op korte termijn gedaan dient te worden, veel succes!