Verklaring L.C. Gelderland en programma boerenactie 1 december

De geplande boerenactie van 1 december in Gelderland is het initiatief van enkele bezorgde boeren. Stikstofcollectief Gelderland, waar ook NMV aan deelneemt, steunt deze actie en zal aanwezig zijn op het podium. Daarnaast zal L.C. Gelderland gedeputeerde Drenth vragen voorleggen. Deze ontvangt hij vroegtijdig, zodat hij zich kan voorbereiden. Het doel hiervan is dat gedeputeerde Drenth in IPO-verband, dus namens alle provincies, de boodschap bij de minister brengt. Om op die wijze druk op het wetsvoorstel uit te oefenen.

Namens het Stikstofcollectief Gelderland is tevens deze verklaring verstuurd aan gedeputeerde Drenth. Er moet duidelijkheid komen voor de stikstofknelgevallen op korte termijn. L.C. Gelderland wil geen Kritische Depositiewaarde (KDW) in de wetgeving. De KDW is geen doel, maar een ecologische indicator om dat doel te kunnen bereiken. Vast staat dat de KDW in een groot aantal gebieden onbereikbaar is. De gebiedsgerichte aanpak moet én gericht zijn op het op termijn bereiken van de instandhoudingsdoelen én op het waarborgen van een landbouw met perspectief. Alleen met zo’n landbouw kan er een vitaal en levend platteland bestaan. Dat zal ook de insteek zijn van deze actie.

Programma boerenactie Gelderland 1 december

Inmiddels is ook het programma van de boerenactie bij het provinciehuis Arnhem bekend:
Programma boerenactie provinciehuis Arnhem 1 december

Lees ook: https://nmv.nu/stikstofactie-gelderland-1-december-doe-mee/