Us Mem – onze moeder

Us Mem is een bronzen standbeeld van een koe geplaatst op een voetstuk. Het is het symbool voor de welvaart die de veeteelt in Friesland heeft gebracht. Het standbeeld dateert uit 1954 en kreeg een markante plaats in Leeuwarden op het Zuiderplein. In de jaren ´90 verhuisde het beeld naar de Harlingersingel, een minder centrale locatie in de Friese hoofdstad. Op deze plek kijkt ze uit op het stadspark de Prinsenhof en de Oldehove, het Friese alternatief voor de Toren van Pisa.

Toerisme en recreatie

Dit illustreert een beetje de teruggang van de landbouw in Friesland in de ogen van de Leeuwarder gemeenteraad. En die deed daar eind 2016 nog een schepje boven op door toerisme en recreatie in haar beleidsvisie boven de landbouw te stellen. Dat Leeuwarden in 2018 de titel mag dragen van culturele hoofdstad van Europa is de gemeenteraad waarschijnlijk een beetje naar het hoofd gestegen.

Export

Vooral als we zien dat de export van landbouwproducten in het afgelopen jaar tot een recordhoogte van 85-miljoen euro reikte. Alleen al op deze basis van deze cijfers is de landbouw de toerisme industrie veruit de baas. En toerisme is ook nog eens veel conjunctuurgevoeliger dan de landbouw. Deze goede export cijfers werden op de Grüne Woche vol trots door staatssecretaris van Dam gepresenteerd.

Organische stof en CO2

Toch kan het allemaal nog beter, als we als landbouw de natuurlijke kringloop nog beter weten te sluiten. Want dan brengen we koolstof die nu nog als CO2 in de atmosfeer zit, terug in de bodem. Onze koeien produceren melk, vlees en mest. Deze mest is door het hoge gehalte aan organische stof de bodemverbeteraar; dit zorgt ervoor dat de bodem genoeg voedsel kan blijven leveren voor mens en dier. Tegelijk lossen we voor een groot deel het klimaatprobleem op als we hierdoor de kringloop weten te sluiten. Dan nemen onze gewassen de CO2 op uit de atmosfeer en kan dit als koolstof terug de bodem in. Laten we als boeren trots zijn op onze koeien en op alles wat ze produceren want alleen de landbouw heeft een echte duurzame circulaire economie.

Heilige koeien

Dit in tegenstelling tot al die ´heilige koeien´ die dagelijks in Nederland rondrijden. Om nog maar te zwijgen over de toeristenindustrie die nauw verwant is met de luchtvaart. Een vliegtuig gebruikt tien ton kerosine per uur. Trots worden straks weer de jaarcijfers van Schiphol gepresenteerd met daaraan gekoppeld de toename van het vliegverkeer. Begrijp me goed, we hoeven echt niet terug naar het stenen tijdperk. Alhoewel, soms heb ik het gevoel dat we als landbouw worden afgerekend op aannames en rekenmodellen uit het stenen tijdperk. Laten we open en eerlijk met elkaar de dialoog voeren over alle problemen van deze tijd en, waar mogelijk, zullen wij als landbouw ook ons aandeel leveren. Als beheerders van de groene ruimte vragen wij daarvoor wel een eerlijke prijs voor onze producten, iets dat nu ook door Milieudefensie wordt erkend in het Manifest Minimumprijs Melk. Ook zij erkennen de goede landbouwpraktijk: ´Inkomen daar draait het om!´