Update IBR- en BVD-programma

Informatie over de voortgang van het IBR- en BVD-programma.
Op dit moment hebben alle melkveehouders zich aangemeld voor het IBR- en BVD-programma. Vervolgens heeft de Gezondheidsdienst (GD) deze melkveehouders ingedeeld bij het desbetreffende programma passend bij hun status.

Waar moet u op letten?

Nu dient het moment van de tweede enting of vervolg bloedonderzoek, afhankelijk van uw programma, zich aan. Houd dit in de gaten. Het komt vaak voor dat melkveehouders deze informatie te laat opmerken. Met als gevolg dat men terugvalt in de status “onbekend”. Dit is een vervelende situatie die voorkomen moet worden. U ontvangt berichtgeving hierover via uw mailbox of veeonline. Hierin geeft de GD aan of er vervolghandelingen nodig zijn voor uw status. Voorheen stuurde de GD deze meldingen via de post, maar nu communiceert de GD vrijwel uitsluitend online (via e-mail). Als u niet tijdig op deze melding anticipeert kan opnieuw starten met het programma het gevolg zijn. In dat geval zijn alle gemaakte kosten voor niets geweest.

Hoe zit het met BVD-geënte dieren?

Voor BVD-geënte dieren op of van een niet BVD-vrij bedrijf is er nog geen concrete oplossing. Er is al wel een handreiking gedaan. Er kan vrijstelling worden aangevraagd voor bloedonderzoek bij dieren waarvan bekend is dat ze geënt zijn tegen BVD. Hiermee kunnen kosten worden bespaard. Maar het dier wordt dan wel als BVD-positief geregistreerd met bijbehorende gevolgen van dien. Vervolgens dient er door middel van oorbiopten te worden aangetoond dat het geënte dier geen BVD-positieve of drager-kalveren voortbrengt.

Het onderzoeken van de kalveren is noodzakelijk omdat men van mening is dat een vaccinatie tegen BVD geen volledige garantie geeft op een ziekte- of dragerschapsvrije vrucht van een geënte moederdier als BVD in de omgeving aanwezig is.

Wat doet de vleesvee sector?
Binnen de vleesveesector is de participatie in IBR- en BVD-programma’s nog niet groot. De invoering hiervan stuit binnen die sector op praktische problemen. Er wordt volop gewerkt aan oplossingen voor deze sector, zodat de gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden. Onder andere is afgesproken dat er in 2020 geen afzet meer is voor kalveren die niet meedoen aan een IBR- en BVD-vrij programma.

NMV blijft zich inzetten voor oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn en aansluiten op de praktijk.
Heeft u suggesties of praktische problemen? Laat het ons weten! Wij zullen dit tevens delen met de verantwoordelijke instanties.

 

Tags:
,