melkveehouders

Uitvoeringsprogramma veenweide Friesland (excl. voor leden)

BELANGRIJK
Vorige maand is het ontwerp uitvoeringsprogramma Veenweide Friesland gepresenteerd, dat ligt nu ter inzage. Bekijk bekijk hier het ontwerp veenweideprogramma 2021-2030. NMV is, in een coalitie van 7 landbouw- en grondgebruikerspartijen, aangesloten bij de stuurgroep Feangryde. Geart Benedictus is voorzitter van die stuurgroep en de afgevaardigde naar het Bestjoerlik Oerlis Feangryde met alle belanghebbende partijen.

Er zal vanuit de stuurgroep een zienswijze op het ontwerpprogramma worden ingediend, die NMV uiteraard volledig onderschrijft. Daarnaast wil NMV Fryslân ook zelf nog een zienswijze indienen die op bepaalde punten die zienswijze aanvult. Het is belangrijk dat de Provincie en het Wetterskip duidelijke signalen ontvangen over de knelpunten in het ontwerpprogramma.

Input leveren NMV zienswijze
NMV Fryslân wil graag van u horen wat u van het ontwerpprogramma vindt en welke knelpunten of zorgen u heeft en ziet. Als u iets positiefs over het programma te melden heeft dan kan dat natuurlijk ook. Graag nemen we uw reacties mee en zullen deze ook doorspelen naar de stuurgroep veenweide. In verband met het tijdspad kunt u tot en met woensdag 11 december 2020 uw reactie aanleveren bij onze beleidsmedewerkster, Femke Wiersma: f.wiersma@nmv.nu.

Dien uw zienswijze ook in!
Het is ontzettend belangrijk dat de provincie Fryslân en het Wetterskip van boeren zelf horen waar de schoen wringt. Gedeputeerde Hoogland zei recent in een interview dat hij vooral positieve geluiden uit het veld hoort, terwijl NMV voornamelijk verontruste melkveehouders spreekt. Dit is het moment om u uit te spreken! U vindt hier een opzet voor een zienswijze die u zelf in kunt dienen. Vul de argumenten in uw eigen bewoordingen in en dien het document vervolgens in via deze link: Zienswijze indienen | Veenweide (veenweidefryslan.frl)

Inloopbijeenkomst uitvoeringsprogramma
Op donderdag 17 december 2020 is er tussen 15:00 en 20:00 een inloopbijeenkomst over het uitvoeringsprogramma in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Het gaat in blokken van 45 minuten waar u zich voor aan kunt melden. Aanmelden kunt u doen via volgende link (aanmelden ivm corona verplicht): Uitnodiging inloopbijeenkomst 17 december | Veenweide (veenweidefryslan.frl)

Leden ontvangen dit bericht inclusief documenten ook in hun e-mailbox