Uitnodiging ledenbijeenkomsten Fosfaat / MVP en oproep Demonstratie

Het is onrustig in agrarisch Europa. Collega’s uit verschillende sectoren in meerdere landen demonstreren tegen de huidige lage prijzen voor o.a. vlees, groente en melk.
In Nederland groeit de roep om in actie te komen, want dat het zo niet verder kan, is wel duidelijk. Naast de huidige lage prijzen voor “onze” melk, speelt tevens de onzekerheid over nieuw afgekondigde wetgeving voor de melkveehouderij, een rol.

Daarom organiseren NMV en DDB gezamenlijk bijeenkomsten om hun leden te informeren.

Fosfaatrechten
Op deze bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan de problematiek aangaande de fosfaatrechten. Klaas Wolters zal namens de NMV meedelen wat er zoal mogelijk is en wat de insteek zou moeten zijn.
Jacob Miedema zal een aanvulling daarop uitdragen namens de DDB. Zaken waar u nu al op kan en moet letten om straks een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben, wanneer de details van het systeem bekend worden. En waar u zich eventueel op zou kunnen verweren tegen nadelige uitwerkingen.

Huidige markt, Markt Verantwoordelijkheids Programma en bijzondere landbouwministerraad 7 september a.s.
Sieta van Keimpema, zal nogmaals het Markt Verantwoordelijkheids Programma uitleggen. Een plan om crises als de huidige te bestrijden.
Onder het motto “Deze politiek vernietigt ons boeren” wil de EMB met haar leden in Brussel op 7 september a.s. tijdens een bijzondere zitting van de landbouwraad de invoering van het Markt Verantwoordelijkheids Programma als crisisinstrument eisen en opnieuw wijzen op de noodzaak van kostendekkende prijzen voor de primaire producenten.

Namens de EMB roepen de NMV en DDB haar leden op om mee te gaan met de bus naar Brussel om zij-aan-zij te staan met collegamelkveehouders uit Europa. Laat zien dat het zo niet langer gaat!!

Kom naar één van de onderstaande bijeenkomsten en laat u informeren!! Opgave voor de bus naar Brussel: Zo snel mogelijk, uiterlijk 1 september bij: info@ddb.nu telefoonnummers: 06 30105890 of 06 17492424 of de NMV: info@nmv.nu telefoonnummer: 06 21322313 of 06 13525561.
Alles op een rij:
Woensdag 26 augustus

Informatiebijeenkomst Brussel en uitleg MVP / fosfaatrechten:
20.00 uur in ‘t Haske
Vegelinsweg 20, 8501 BA te Joure
Donderdag 27 augustus

Informatiebijeenkomst Brussel en uitleg MVP / fosfaatrechten:
13.30 uur in De Vriendschap
Wadway 22, 1715 GZ te Spanbroek

Informatiebijeenkomst Brussel en uitleg MVP / fosfaatrechten:
20.00 uur in De Keet van Heerde
Eperweg 55, 8181 EV te Heerde
Maandag 7 september

EMB demonstratie in Brussel:
– Vertrek bus vanuit Nederland ‘s ochtends vroeg
– Grote demonstratie vanaf 11.30 uur bij het Justus
Lipsius gebouw (Wetstraat 175, B-1000 Brussel)
– Vertrek bus richting Nederland einde van de dag
– Meer informatie na opgave

Print  uitnodiging (in pdf)

Oproep European Milk Board (EMB)