NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Uitnodiging informatieavond Schadebestrijding Ganzen in Overijssel op 19 januari

Van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel heeft de NMV een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over schadebestrijding ganzen nabij waterrijke Natura2000 gebieden.

Er zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State m.b.t. schadebestrijding ganzen bij Natura2000 gebieden. Ook zal er worden ingegaan op de procedure van het melden van faunaschade en het aanvragen van een tegemoetkoming faunaschade bij het Faunafonds. Tevens zal er ruimte zijn voor vragen en discussie.

De bijeenkomst wordt gehouden op:
Dinsdagavond 19 januari 2016 om 20:00 uur
De Vijverhoeve,  Noordelijke Ruitenweg 1, 8035 RK te Zwolle

De NMV beveelt deze FBE bijeenkomst van harte aan.