Uitnodiging bijeenkomst fosfaatrechten | 15 maart | Joure

NMV-regio Friesland nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst:

Fosfaatrechten, de molensteen van de melkveehouder?

Datum:            donderdag 15 maart
Tijd:                 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur)

Locatie:           ’t Haske Joure (Vegelinsweg 20, 8501 BA)

  • Wat zijn de consequenties van het overschrijden van uw fosfaatbedrijfsplafond?
  • Hoe kunt u adequaat sturen op uw fosfaatrechten?
  • Wanneer krijgt u te maken met een strafblad bij overschrijding van uw bedrijfsplafond?

Een aantal zaken waar we tijdens deze bijeenkomst duidelijkheid over willen verschaffen. Daarnaast heeft NMV Friesland een roerig jaar achter de rug inzake het dossier ‘Fauna’, hierin zijn grote stappen gezet die we op deze avond met u zullen bespreken.

Sprekers op deze avond zijn:

Jacob Porsius, NMV-Friesland             Stand van zaken Fauna
Gerrit de Boer,
NMV-Friesland            Uitleg Fosfaatrechten
P. Stehouwer,
Bout Advocaten           Juridische aspecten fosfaatrechten
Pieter de Jong,
NMV-Friesland            Erfafspoeling, stand van zaken

Melkveehouders uit uw omgeving die ook meer willen weten, over bijvoorbeeld fosfaatrechten, zijn van harte welkom u te vergezellen. Niet-leden kunnen zich aanmelden via: info@nmv.nu

Wij verwelkomen u graag!

Met vriendelijke groet,
NMV-bestuur regio Friesland