slachttaks

Toeslag voor weidevlees op tijd regelen

Op dit moment is van enkele slachterijen en supers bekend dat zij vrijblijvend een toeslag uitkeren voor weidevlees. Aanvankelijk was dit exclusief voor leden/leveranciers van DOC, Royal A-ware, EKO Holland en FrieslandCampina die samenwerkingsverbanden afsloten.

Nu is het voor elke melkveehouder mogelijk om een toeslag voor weidevlees aan te vragen, ongeacht of hij/zij leverancier of lid is van een melkfabriek.

Als NMV waarderen wij deze bonus en hopen van harte dat weidevlees vermarkt wordt én met de juiste beloning uit de markt betaald wordt. Om in aanmerking te komen kunt u zich met een formulier van de betreffende slachtplaats melden. Als u voldoende uren weidegang heeft kunt u het QLIP weidegangcertificaat uit de website z-net of melkweb downloaden.

 

  Ameco

Ubn 6438535

Gosschalk

Ubn 2103613

Vion Tilburg en Dokkum

Ubn 2105707

Toeslag 10 eurocent per kg 30.00 euro per rund 10 eurocent per kg
Voorwaarden Minimaal 120 dagen 6 uur weidegang Minimaal 120 dagen 6 uur weidegang Vrouwelijke runderen geboren en getogen in NL minimaal 30 dagen op ubn melkveehouder
Betaling aan handelaar handelaar zoals gebruikelijk
Scannen en mailen naar weidegang@ameco.eu weidetoeslag@gosschalk.nl weiderund@hvcrundvee.nl of handelaar vertegenwoordiger
Termijn Weidegang certificaat eenmalig en enkele dagen voorafgaande aan de slachtdatum bij elke levering opnieuw de levensnummers aanleveren 2 werkdagen voorafgaande aan slacht Minimaal 1 dag voor de slacht

De bijgevoegde formulieren stonden begin november nog niet op de websites, maar worden voornamelijk via het netwerk van de veehandel verspreid. Via onderstaande links vindt u de bekende formulieren. NMV adviseert u de registratie voor te bereiden zodat u er niet naast grijpt als de gegevens na de slacht worden aangeleverd. De slachterijen keren uit aan uw veehandelaar. NMV adviseert om bij verkoop duidelijk af te spreken met de handelaar dat de verkoopprijs exclusief de weidegang toeslag is zodat er geen discussies komen over de bonus die voor de melkveehouder bestemd is.

Ameco formulier Weidegang-programma 2111

Gosschalk formulier Weidegang-programma 2111

Vion HVC formulier Weidegang-programma 2111