Terugblik

Het afgelopen jaar heeft ons als melkveehouders de onderkant van de markt laten zien. Velen van u zullen zich vast hebben afgevraagd ‘Waar zijn we met zijn allen mee bezig’. Het ‘melkprijs-dal’ was lang en diep, de weg naar boven smal. Als we terug kijken naar het begin van de jaren ‘80 van de vorige eeuw zien we dat we toen ongeveer hetzelfde beleefden. Ook toen hadden we te maken met veel onrust en onzekerheid in de markt. De melkquotering werd met veel scepsis door de sector ontvangen. Dat de melkquotering achteraf goed heeft uitgepakt voor de sector en dat het de nodige rust in de markt heeft gebracht, zal door velen van u worden beaamd.

Ministerie van Landbouw

Toch zal niet alleen de slechte melkprijs in 2016 geschiedenis schrijven. Ook het totale fosfaatplafond en de daaraan gekoppelde derogatie bracht veel beroering in 2016. Een falende staatssecretaris die na anderhalf jaar praten de regie finaal kwijt was. En dan was er ook nog het sectorakkoord om de derogatie voor 2017 veilig te stellen en uitzicht te behouden op een nieuwe derogatie vanaf 2018. Dit alles geeft aan dat we weer terug moeten naar een ministerie van Landbouw. Hopelijk kan dit na de verkiezingen van maart 2017 worden gerealiseerd.

Sectorakkoord

Toch zal het sectorakkoord een minder goede uitwerking op de melkprijs hebben. Dit akkoord is sectoraal en nationaal, waar de quotering Europees geregeld was. Het enige positieve effect op de melkmarkt zal zijn dat de melkdruk bij de verwerkers iets zal afnemen. Er hoeft minder melk voor dumpprijzen naar de spotmarkt.

Bouwkundige gebreken

Het sectorakkoord moet dan ook worden gezien als een noodwoning die wordt gesloopt zodra het ‘fosfaathuis’ door het kabinet wordt opgeleverd. Volgens de planning wordt dat januari 2018. Maar de bouw verloopt erg amateuristisch en over de fundering hebben wij grote twijfels. Om over een schone grond-verklaring maar te zwijgen. Gelukkig moet de Eerste Kamer nog een bouwinspectie uitvoeren en misschien kunnen zij nog wat bouwkundige gebreken verhelpen. Anders kan er wel meteen een nieuwe bouwopdracht worden gegeven aan het bouwkundig bureau van het ministerie, hopelijk het ministerie van Landbouw. Dat moet dan wel een duurzamer huis zijn, dat voldoet aan het hoogste energie-label en ook recht doet aan onze kostprijs die één van de hoogste is in Europa.

Verkiezingen 2017

Wij als NMV hopen dan ook dat 2017 een beter jaar zal worden voor de melkveehouderij dan 2016. `Helaas is dit nog lang niet zeker. Op 15 maart 2017 kunt u uw keuze maken bij de Tweede Kamerverkiezingen. En net als bij de Algemene Ledenvergadering die wij op de valreep in 2016 hebben georganiseerd, is de uitkomst daarvan niet te voorspellen. De uitslag van de ALV doet wel recht aan de stemming zoals die op dit moment onder de NMV-leden heerst. Over één ding zijn alle NMV-ers het altijd roerend eens ‘Inkomen daar draait ’t om!’. Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2017.