NMV symposium Koe & Klimaat maart 2018

Terugblik op NMV symposium Koe & Klimaat

Als bestuur en secretariaat van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond kijken wij terug op een uitermate interessant en geslaagd symposium. Hierin hebben we getracht de positie van de melkveehouderij in het klimaatdebat te vinden. We hadden niet de illusie dat die op deze dag volledig vastgesteld zou worden. Wel zijn we ervan overtuigd dat verschillende stakeholders met elkaar in gesprek gekomen zijn. Voor zo ver is die doelstelling bereikt.

Om in de toekomst stappen te kunnen zetten blijft het belangrijk dat alle schakels elkaar met open vizier tegemoet kunnen treden. Een debat wat gevoerd wordt op feitelijkheden is hiervoor onontbeerlijk. Bovendien zorgt het verdiepen in standpunten van andere stakeholders ervoor dat er geen tunnelvisie ontwikkeld wordt. Dit geldt voor ons als melkveehouderij, maar evenzogoed voor (politiek) bestuurders, ambtenaars, zuivelbedrijven, retail, natuurorganisaties (NGO’s) en alle aanverwante partijen.

We bedanken iedereen die zich ingezet heeft voor ons symposium nogmaals hartelijk. Zonder de inzet van de verschillende sprekers, politici, overige panelleden en onze dagvoorzitter was deze dag niet zo succesvol geweest. En we hopen het gesprek in de toekomst mét elkaar te blijven voeren.

Onderstaand vindt u een aantal presentaties die op deze dag gegeven zijn.

NMV Koe en klimaat 2018 – Presentatie Harm Wiegersma

NMV Koe en klimaat 2018 – Presentatie Martin Scholten

NMV Koe en klimaat 2018 – Presentatie Jerry van Dijk