Tegemoetkoming vermindering melkproductie: aanmelden voor 21 september

Op de website van RVO.nl zijn de details gepubliceerd over de tegemoetkoming voor melkveehouders die vrijwillig minder melk leveren aan erkende eerste kopers. Deze tegemoetkoming bedraagt € 14 voor iedere 100 kg melk die minder is geleverd. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is van mening dat deze tegemoetkoming veel te laag is om de onkosten van de melkveehouder af te dekken. Desondanks wijzen wij u erop dat u, om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, een verzoek kunt indienen bij RVO.nl. Dit kan vanaf maandag 12 september. Uw verzoek moet uiterlijk 21 september om 12.00 uur ´s middags binnen zijn.

Het gaat om de melk die minder wordt geleverd in het laatste kwartaal van 2016 ten opzichte van de productie in het laatste kwartaal van 2015. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  •     U bent een actieve melkveehouder die koemelk levert aan een erkende eerste koper. Het gaat alleen om de hoeveelheid koemelk die u levert en niet om de melk die u eventueel zelf zuivelt.
  •     U heeft in het laatste kwartaal van 2015 koemelk geleverd aan een erkende eerste koper.
  •     U heeft in juli 2016 koemelk geleverd aan een erkende eerste koper.
  •     U levert in het laatste kwartaal van 2016 minder koemelk aan een erkende eerste koper dan in het laatste  kwartaal van 2015.
  •     De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van de koemelk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd.
  •     De vermindering waarvoor u tegemoetkoming aanvraagt moet minimaal 1.500 kg bedragen.

Meer informatie over de tegemoetkoming en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op https://mijn.rvo.nl/tegemoetkoming-vermindering-melkproductie.