• Alles
  • Blog
  • Dossier
  • Geen categorie
  • Nieuws
  • Top
  • Voorzitter
  • Whatsapp

Wetterskip Fryslân heeft een verhoging van de waterschapslasten van meer dan 15 % voorgesteld. Dit is een opmaat tot nog verdere verhogingen in de toekomst. Meerdere sprekers uit Fryslân zullen dan ook inspreken tegen deze forse tariefsverhoging. Ondersteun hen! Ondersteun het pleidooi van onze insprekers! Kom massaal...