• Alles
  • Blog
  • Dossier
  • Geen categorie
  • Nieuws
  • Top
  • Voorzitter
  • Whatsapp

Van Dam heeft vandaag in een kamerbrief gecommuniceerd dat de generieke korting wordt vastgesteld op 8,3%. Deze korting is nodig om onder het sectorplafond te komen. De compensatie voor de knelgevallen en vrijgestelde bedrijven zoals grondgebonden bedrijven of bedrijven met een klein fosfaatoverschot is in...