• Alles
  • Blog
  • Dossier
  • Geen categorie
  • Nieuws
  • Top
  • Voorzitter
  • Whatsapp

Ondanks aandringen van FBE-Friesland is de Provincie nalatig gebleven in het verstrekken van een ontheffing of vrijstelling voor afschot van overzomerende brand- en kolganzen. Daardoor is deze nu niet op tijd beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 1 juni j.l. géén afschot meer...