Stikstofvisie NMV, stikstof, leidraad

Stikstofvisie NMV

Stikstofvisie NMV
Leidraad voor stikstofoverleggen

NMV heeft een stikstofvisie samengesteld. NMV-leden die betrokken zijn bij landelijke of provinciale stikstofoverleggen kunnen hier gebruik van maken ter voorbereiding. Veel NMV-ers hebben deze visie al gebruikt tijdens de inspraken op provinciehuizen. In deze leidraad voor stikstof staan oplossingen vermeld, maar ook zaken die we als melkveehouders niet willen. Uiteraard wordt erin beschreven hoe we nu verder moeten na het afschieten van het PAS.

Tevens is er een naslagwerk van Wageningen Universiteit aan toegevoegd. Uit dit rapport blijkt onder andere dat ammoniakemissie vanuit de veehouderij binnen 400 meter al neerslaat. Hieronder vindt u de stikstofvisie van NMV. Maak er gebruik van!

https://nmv.nu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/K4290-Stikstof-visie-NMV-191030-def.pdf