Brabant zet boer met rug tegen de muur

Stikstofpaniek in Brabant boeren naar provinciehuis

Opnieuw wordt er een grote bijdrage verwacht van de melkveehouderij in Brabant. Ondanks dat hier al heel veel ammoniakemissiereductie heeft plaatsgevonden. Veel melkveehouders moeten namelijk voor 1 april 2020 een vergunning aanvragen voor emissiearme stalsystemen. NMV is altijd zeer kritisch geweest op met name dichte stalvloeren. Mede omdat die nat en glad zijn. Dit type stalvloeren levert niet alleen voor diergezondheid grote problemen op, denk aan uitglijden en kreupelheid, maar ook voor mensen. Deze gladde vloeren zijn volgens de Arbo-richtlijn niet eens toegestaan. Daarom luiden we aanstaande vrijdag de noodklok. Kom ook naar de openbare vergadering bij het provinciehuis in Den Bosch!  

NMV is geschrokken van de bevindingen uit een onderzoek door de Omgevingsdienst naar aanleiding van een explosie van emissiearme en dichte vloeren in Markelo. Het is onbegrijpelijk dat Brabant vasthoudt aan stalsystemen die zeer gevaarlijk zijn, welke zelfs kunnen exploderen. Maar ook vasthoudt aan stalsystemen die nog niet bestaan en waarbij de reductie nog onzeker is. Daarnaast moet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nog een oordeel vellen over stalbranden.

Emissiearme vloeren presteren onvoldoende

NMV ziet meer in bronmaatregelen als voer, management weidegang en ureum als indicator. Praktijkmetingen laten zien dat de dure vloeren niet bijzonder presteren. De mestschuif presteert daarentegen wel. Andere factoren bepalen de ammoniakuitstoot. In dit filmpje ziet u meer over de ervaringen met gevaarlijke stallen, maar ook andere oplossingen voor minder stikstof komen aan de orde.

Inmiddels kantelt de politiek wat, de CU/SGP en het CDA willen af van de strengere regels. Vrijdag 25 oktober is hier weer een belangrijke Provinciale Staten-vergadering over in Den Bosch. NMV spreekt weer in tegen de beleidsregels en verplichte onveilige en onbetaalbare stalsystemen.

vrijdag noodklok in Brabant

NMV vindt de Friese-vlag-actie een ludiek idee om aandacht te vragen tegen de beschamende Brabantse regels die alleen stoppers stimuleren. Vrijdag luiden we de noodklok. Er zullen ongekend veel boeren aanwezig zijn bij het provinciehuis. De massale publieksvriendelijke aanwezigheid werpt de eerste vruchten af. U bent welkom bij de openbare vergadering. Dit is de agenda. https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps-20191025

Lees ook: Brabant zet boeren met rug tegen de muur