PAS anoniem

Start project over werkwijze om gedwongen afvoer te verminderen

DLV Advies stuurt onderstaand nieuwsbericht aangaande de start van een project over een werkwijze waarmee veehouders gedwongen afvoer kunnen verminderen.
 
Veel melkveehouders kozen ervoor om binnen de fosfaatruimte van hun bedrijf melkomzet te genereren door minder jongvee te houden of door het jongvee uit te besteden. Om toch renderend te zijn, kan dat betekenen dat er (nog) meer aandacht besteed moet worden aan het voorkomen van gedwongen afvoer van koeien en de oorzaak hiervan. Het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ reikt praktische handvaten aan voor een werkwijze waarmee gedwongen afvoer kan worden verminderd.

Inhoud van het project
Voor het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is DLV Advies op zoek naar melkveehouders uit de provincies Limburg en Utrecht die ervoor openstaan om hun bedrijfsvoering en uitgangspunten anders te bekijken, en die samen willen onderzoeken of good practises uit andere sectoren toepasbaar zijn binnen de melkveehouderij. De veehouders kunnen een hygiënecheck en een nulmeting voor hun bedrijf laten uitvoeren waarmee ze inzicht krijgen in de stand van zaken op het eigen bedrijf. In studiegroepen wordt aansluitend informatie uitgewisseld met collega’s en experts over manieren waarop de infectiedruk kan worden verlaagd.

Samenwerking
DLV Advies onderhoudt in het kader van de kennisoverdracht binnen het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ nauwe contacten met inhoudelijk deskundigen van MS Schippers en de Gezondheidsdienst Dieren. De focus ligt op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s, waarbij het verlagen van de infectiedruk door een hygiënische werkwijze centraal staat. De deelnemers ontvangen deskundige begeleiding, gaan kansen zien binnen het eigen bedrijf en kunnen direct aan de slag met de praktische en proactieve maatregelen uit het project.

Kick-offbijeenkomsten in Utrecht en Limburg
Op verschillende data in juni organiseert DLV Advies in de provincies Utrecht en Limburg kick-offbijeenkomsten voor melkveehouders. Tot twee weken na de bijeenkomst hebben geïnteresseerden de tijd om te beslissen of ze willen deelnemen aan het project. Deelname aan de kick-offbijeenkomst is gratis.

Meer informatie
Meer informatie en de data van de bijeenkomsten kunt u vinden op  de DLV-website.   meer informatie en data